Laatste nieuws

Kuijpers gekozen door Het Scheepvaartmuseum voor technisch beheer & onderhoud

Het Scheepvaartmuseum Amsterdam en Kuijpers tekenden onlangs een meerjarige overeenkomst voor het beheer en onderhoud van de technische installaties van het volledige museum en bijbehorende depot. De overeenkomst heeft een minimale duur van vier jaar en is per 1 januari 2018 ingegaan.  Michael Huijser, .. Lees verder »

Project Rijnstate: Samen binnen kaders zoeken naar oplossingen

“We werken aan de vernieuwing en uitbreiding van ons ziekenhuis als drie gelijkwaardige partners in een harmoniemodel. En dat is een verademing. In plaats van in de traditionele rolverdeling opdrachtgever en aannemer werken we hier binnen een nieuw type contract, echt vanuit een gedeelde ambitie.”.. Lees verder »

Vernieuwd slim kantoor voor Microsoft

Nog een aantal weken en dan keren in maart de medewerkers van Microsoft terug naar een totaal vernieuwd, open en technologisch vooraanstaand kantoorgebouw. In een periode van 10 weken is het kantoor The Outlook op Schiphol vernieuwd tot een smart building, gericht op de meest optimale user experience. He.. Lees verder »

Medemblik zet de toon met aardgasvrije nieuwbouw

Op de voormalige sportvelden van voetbalclub SEW gaat de gemeente Medemblik woningbouw ontwikkelen die toonaangevend is voor de toekomst. De nieuwbouw krijgt namelijk geen gasaansluiting meer.   DWA is gevraagd om haar visie te geven op de haalbaarheid van een aantal energieconcepten zonder het gebruik.. Lees verder »

Flexibele en duurzame Kunstwerf voor gemeente Groningen

Deerns heeft de aanbesteding gewonnen van de gemeente Groningen voor het nieuwbouwproject de Kunstwerf in het Ebbingekwartier in Groningen. De gemeente zocht een adviseur E&W, bouwfysica en akoestiek voor dit nieuwbouwproject. Na de aanbesteding bleek Deerns de beste partij te zijn voor dit project. .. Lees verder »

Van Dorp reduceert het aantal storingen bij de Van Nelle Fabriek

Sinds 2011 doet Van Dorp bij de Van Nelle Fabriek ook het onderhoud aan de Werktuigbouwkundige installaties. Voorheen was dit een groter contract, maar door diverse omstandigheden is besloten om het contract op te splitsen in meerdere onderdelen waarvan Van Dorp het onderdeel W-installaties voor haar rekening.. Lees verder »

Smart Building stopt discussies over het klimaat op de werkvloer

Uit recent onderzoek blijkt dat het merendeel van de op kantoor werkende Nederlanders het klimaat op hun werkvloer niet prettig vinden. De een vindt het te warm, de ander vindt het te koud. Het binnenklimaat kan zo dagen achtereen onderwerp van gesprek zijn en een werkplek bijzonder vervelend maken. Toc.. Lees verder »

Halvering verwarmingsvermogen na renovatie Piekschool

De Wageningse Piekschool is enige tijd geleden gerenoveerd. Hierbij is het dak extra geïsoleerd en is decentrale ventilatie aangebracht. Door het treffen van deze maatregelen kon het verwarmingsvermogen worden gehalveerd. DWA heeft in 2016 een investerings- en energiebesparingsadvies .. Lees verder »

Nieuwbouw Oranje Nassau's Oord

Zinzia Zorggroep start met het nieuwbouwtraject van het psychogeriatrisch verpleeghuisdeel van Oranje Nassau ‘s Oord.In het afgelopen jaar zijn de laatste horden genomen voor de definitieve nieuwbouw. Uit de aanbesteding werd het consortium geselecteerd met WSi techniek, Bouwgroep WAM&VanDuren en RT.. Lees verder »

Appartementencomplex Eemside Apartments in Amersfoort opgeleverd

In opdracht van CitySide Apartments heeft Hollander Techniek onlangs appartementencomplex Eemside Apartments in Amersfoort opgeleverd. CitySide Apartments bouwt in sneltreinvaart een leegstaand (kantoor)gebouw om naar een appartementencomplex. Om de ombouw van leegstaand pand naar appartementencomplex rendabe.. Lees verder »