Nieuwsbericht

UNETO-VNI positief over schrappen van gasaansluitplicht voor nieuwbouw

De Tweede Kamer heeft op 30 januari ingestemd met het wetsvoorstel Voortgang energietransitie (Wet VEt). Via een amendement bij het wetsvoorstel is de gasaansluitplicht voor nieuwbouw geschrapt. UNETO-VNI vindt dit een belangrijke stap op weg naar een CO2-neutrale gebouwde omgeving. Goed geïsoleerde nieuwbouwwoningen kunnen met behulp van warmtepompen en zonnepanelen volledig in hun eigen energiebehoefte voorzien.

Gasloze nieuwbouw wordt de norm, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om toch een gasnet aan te leggen. Zo'n reden zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de aanleg van een warmtenet of het gebruik van warmtepompen onevenredig duur blijkt.

Op basis van de nieuwe wet worden de bevoegdheden van netwerkbedrijven duidelijker afgebakend dan nu het geval is. Dit was een belangrijk punt voor UNETO-VNI.  Het gaat daarbij vooral om het voorkomen van concurrerende activiteiten ‘achter de meter’. 
In de nieuwe wet wordt vastgelegd welke activiteiten wel en niet door netwerkbedrijven mogen worden uitgevoerd. Eventuele aanvullende activiteiten kunnen per AMvB (Algemene maatregel van Bestuur) geregeld worden.

De Tweede Kamer stemde ook in met een voorstel over financiële transparantie van netbeheerders en netwerkbedrijven. Onder andere zou er een duidelijk onderscheid moeten komen tussen de inkomsten uit wettelijke taken en de inkomsten uit overige activiteiten. Dit voorkomt subsidiëring van marktactiviteiten met publiek geld; de zogenaamde kruissubsidiëring.

Netwerkbedrijven mogen zich niet langer bezighouden met laadapparatuur voor elektrisch vervoer. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat de markt voor laadinfrastructuur inmiddels volwassen is en daarom niet tot het domein behoort van de netwerkbedrijven.

Deel 'UNETO-VNI positief over schrappen van gasaansluitplicht voor nieuwbouw'
Reageer op 'UNETO-VNI positief over schrappen van gasaansluitplicht voor nieuwbouw'