Nieuwsbericht

Tijdelijke regeling aansprakelijkheid bij onderhoud rijksvastgoed

Bouwcontracten brengen veel risico’s met zich mee. Helemaal voor contracten waar de aansprakelijkheid niet verder is beperkt dan het burgerlijk wetboek. Voor onderhoudscontracten staan de aansprakelijkheidsrisico’s vaak niet in verhouding tot de opdracht. Het Rijksvastgoedbedrijf erkent dit probleem en komt met een nieuwe –tijdelijke- regeling- waarbij het Rijksvastgoedbedrijf voortaan financieel garant staat voor schade aan bestaande eigendommen van de overheid of van derden boven de 2,5 miljoen euro per jaar. Ook neemt het Rijksvastgoedbedrijf de financiële gevolgen voor de opdrachtnemer op zich van schades die opdrachtgever en derden in hun vermogen leiden voor zover die een bedrag van 10% van de opdrachtsom over de looptijd van de opdracht te boven gaan. De regeling is tot stand gekomen na overleg met UNETO-VNI en een aantal onderhoudsbedrijven. Het Rijksvastgoedbedrijf komt na jaren aandringen vanuit UNETO-VNI en SMI met deze tijdelijke regeling deels tegemoet aan de bezwaren vanuit onder meer de installatiebranche tegen de oude voorwaarden.

De tijdelijke regeling gaat per direct in, geldt voor nieuwe overeenkomsten en is van toepassing op schades waarbij bij het ontstaan géén sprake is van opzet, grove schuld of grove nalatigheid van de opdrachtnemer. Niet alle risico’s zijn hiermee gedekt, maar voor de schade tot 2,5 miljoen euro kunnen onderhoudsbedrijven normaal gesproken een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Financiële gevolgen

Het Rijksvastgoedbedrijf neemt ook de financiële gevolgen voor de opdrachtnemer op zich van schades die opdrachtgever en derden in hun vermogen leiden als die hoger zijn dan 10% van de opdrachtsom over de looptijd van de opdracht. UNETO-VNI pleit er nog steeds voor dat dergelijke risico’s volledig moeten worden uitgesloten omdat die niet te voorzien of te beheersen zijn voor opdrachtnemers.

Ongewijzigd

De regeling die geldt bij schade door een gebrek in het werk en schades toegebracht aan het werk en letsel- en overlijdensschade blijft ongewijzigd. Hiervoor gelden dus géén maximale schadebedragen.

Opmaat naar nieuwe samenwerkingsvorm 

De looptijd van de tijdelijke regeling is twee jaar en vormt de opmaat naar een nieuwe samenwerkingsvorm voor het onderhoud. Het Rijksvastgoedbedrijf en UNETO-VNI zijn hierover al in gesprek. Zodra er een nieuwe contractvorm is, vervalt de tijdelijke regeling. Het Rijksvastgoedbedrijf zal de regeling al zoveel mogelijk toepassen in lopende aanbestedingen. 

Barrière

Op dit moment dragen de onderhoudsbedrijven alle financiële gevolgen van indirecte zaak- en vermogensschade die ontstaat door hun toedoen. Voor veel marktpartijen is het ontbreken van een maximumbedrag bij dergelijke indirecte schades een groeiende barrière om mee te doen aan aanbestedingen. Met deze aanpassing hoopt het Rijksvastgoedbedrijf een aantrekkelijkere opdrachtgever te zijn.

Tags
Aansprakelijkheid Rijksvastgoedbedrijf
Deel 'Tijdelijke regeling aansprakelijkheid bij onderhoud rijksvastgoed'
Bedrijven
Uneto-VNI
Reageer op 'Tijdelijke regeling aansprakelijkheid bij onderhoud rijksvastgoed'