Nieuwsbericht

Vanaf 1 januari 2019 geldt informatieplicht energiebesparing mkb

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om energie te besparen. Per 1 januari 2019 is deze regelgeving veranderd. Aan de bestaande energiebesparingsplicht is er nu ook een informatieplicht toegevoegd voor bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. Uiterlijk 1 juli 2019 moeten bedrijven/instellingen via het eLoket registreren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen aan de hand van erkende maatregelenlijsten (EML). Niet besparen betekent hoge boetes betalen!

Geldt de informatieplicht energiebesparing voor uw bedrijf?

Verbruikt uw bedrijf of instelling jaarlijks vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent)? Dan moet u voldoen aan de informatieplicht. De door het bedrijfsleven en Rijksoverheid gezamenlijk opgestelde Erkende Maatregelenlijsten (EML) zijn het uitgangspunt. Deze bevatten per branche energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Installatiebedrijven vallen onder de EML voor de Metaalelektro en de detailhandelsbedrijven onder de EML Detailhandel.

Wat betekent de informatieplicht voor u?

Met de Wetchecker energiebesparing controleert u snel welke energiebesparingsverplichtingen voor u gelden en of uw bedrijf/instelling aan de informatieplicht moet voldoen. De eerste stap is inzicht krijgen in uw jaarlijks energieverbruik per vestiging. U kunt dit opvragen bij uw energieleverancier.

Gebruikt u minder dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent)? Dan is de informatieplicht niet voor u van toepassing. Wel is het aan te bevelen om ook dan de EML te gebruiken om energie te besparen en verspilling tegen te gaan. Heeft u veel zakelijke klanten? Dan is deze informatie over de informatieplicht ook voor u van belang om uw klanten advies te kunnen geven.

Actualisatie Erkende Maatregelenlijsten januari 2019

In januari 2019 worden er geactualiseerde EML gepubliceerd. Nieuwe maatregelen worden aan de bestaande lijsten toegevoegd. U kunt echter nu al aan de slag met energiebesparende maatregelen op basis van de huidige erkende maatregelen want die blijven gelden. Voor die nieuwe erkende maatregel geldt pas het eerstvolgende natuurlijke moment, zoals afschrijving of een verbouwing.

De EML’s die voor u en/of uw zakelijke klanten als richtlijn dienen om aan de regels te voldoen vindt u op www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/erkende-maatregelen/ Er zijn EML’s voor negentien verschillende sectoren.

Alternatieve maatregelen mogelijk

Erkende maatregelen zijn geen verplichte maatregelen. Voor energiebesparing geldt wel een verplichting om alle maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen. Op de erkende maatregelenlijsten staan alleen maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder en van toepassing zijn binnen een branche. Het nemen van de erkende maatregelen is voor een ondernemer een manier om aan die verplichting te voldoen.

U mag kiezen voor een gelijkwaardige alternatieve maatregel als een even grote energiebesparing wordt bereikt als met de erkende maatregel of die zelfs verder gaan dan de maatregelen op de lijst. Als u veel energie wilt besparen, kunt u kiezen voor maatregelen met een langere terugverdientijd. Ook kunt u kiezen voor innovatieve maatregelen die nog geen algemene toepassing hebben.

Hernieuwbare energie is geen energiebesparende maatregel

Hernieuwbare energie, zoals zonne- of windenergie, geldt niet als energie-besparende maatregel. Bij energiebesparing gaat het om maatregelen die het verbruik van kWh elektriciteit en/of m3 aardgas-(equivalenten) verminderen. Denk aan isolatie, warmtepomp of het toepassen van led verlichting.

Begin op tijd met de voorbereidingen

Begin tijdig aan het verzamelen en registreren voor de informatieplicht. Zowel voor uw eigen onderneming als die van uw klanten. Het kost tijd, tijd die u naar verwachting niet gemakkelijk vind in de laatste maand voor de sluiting van de registratiemogelijkheid op 1 juli.

Ook al bent u nog niet klaar met de uitvoering van alle maatregelen, zorg er dan in ieder geval voor dat u zich registreert. In het eLoket is er ruimte voor een toelichting op de maatregelen. U kunt aangeven welke maatregelen al genomen zijn welke maatregelen gepland en wanneer de uitvoering plaatsvindt. U kunt uw gegevens op ieder moment weer aanpassen, zodra zaken zijn uitgevoerd. Dan heeft u in ieder geval aangetoond dat u actie heeft ondernomen. Dat kan helpen in gesprek met bevoegd gezag bij een controle. Deze regel geldt dus ook voor uw mkb-klanten. 

Rapportage via eLoket verplicht

Uiterlijk 1 juli 2019 moet u via het eLoket van RVO rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. De registratie in dit eLoket (beschikbaar in februari) is leidend voor het bevoegd gezag (gemeente of omgevingsdienst, soms provincie) voor controle van bedrijven. Als een bedrijf per 1 juli niet is geregistreerd of niet voldoet aan de maatregelen, volgen er sancties in de vorm van hoge boetes. Naar verwachting vanaf 1.000 euro per overtreding. Deze bedrijven zullen actief worden gecontroleerd.

Aanvraag eHerkenningsmiddel nu al regelen

Om op het eLoket te kunnen inloggen, moet u tijdig een eHerkenningsmiddel (een soort DigiD voor ondernemers) aanvragen. Deze regelt u via www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/middel-aanvragen).

De aanvraag duurt een paar dagen, is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen. U kunt het eHerkennings-middel (betrouwbaarheidsniveau 1) nu al aanvragen. Na de eerste rapportage in 2019 moeten bedrijven en instellingen om de vier jaar hun bevoegd gezag informeren over de genomen maatregelen per bedrijfsvestiging.  

Bent u EED-auditplichtig?

De informatieplicht slaat ook op uw bedrijf en bedrijfsvestigingen. Voor bedrijven met veel gelijksoortige vestigingen kunt u bij de rapportage in het eLoket één uitgebreidere analyse van één vestiging kopiëren naar meerdere vestigingen. Voor bedrijven die EED-auditplichtig zijn en afgelopen jaren al een energy-audit hebben ingediend bij het bevoegd gezag hebben tot 5 december 2019 om aan de informatieplicht te voldoen. Hiervoor kunnen uiteraard ook onderdelen uit de audit gebruikt worden.

Uw bedrijf en/of organisatie is EED-auditplichtig als meer dan 250 FTE werkzaam zijn of bij een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro.

Bent u huurder van uw bedrijfspand?

Huurt u uw bedrijfspand? Dan bent u inrichtingshouder. Dan mogen bepaalde maatregelen zoals isolatie niet door u uitgevoerd worden volgens het huurcontract. Neem dan contact op met uw verhuurder (de driver) en bespreek samen de uitvoering van de informatieplicht, eventueel met behulp van een energiebesparingsadviseur. 

Tags
Informatieplicht energiebesparing MKB
Deel 'Vanaf 1 januari 2019 geldt informatieplicht energiebesparing mkb '
Bedrijven
Willemsen B.V.
Reageer op 'Vanaf 1 januari 2019 geldt informatieplicht energiebesparing mkb '