Nieuwsbericht

Sterk leidingwerk rondom N466

Bij het aanpassen van de provinciale weg N466 bij Naaldwijk komt veel kijken: de huidige brug wordt vervangen en de ondergrond ligt vol met kabels en leidingen. Niet alleen drinkwaterleidingen, maar bijvoorbeeld ook gas en elektra. Afgelopen zomer vroeg Evides Waterbedrijf aan Royal HaskoningDHV om het ontwerp van de nieuwe drinkwaterleiding uit te werken.

De oude leiding loopt onder de weg door via een brugconstructie over het water van De Strijp. De nieuwe leiding komt verder van de weg te liggen, en moet daarbij de watergang met regionale keringen kruisen. Na het uitvoeren van een variantenstudie besloot Evides om geen horizontal directional drilling (HDD) boring toe te passen, maar een zinker te gebruiken. In verband met de regionale waterkeringen, moeten er speciale voorzieningen worden getroffen, zodat de waterveiligheid gewaarborgd blijft.

Toen de plannen voor de drinkwaterleiding waren uitgewerkt, kwam Westland Infra met de vraag of we óók de voorbereiding van het verleggen van hun kabels en leidingen op ons konden nemen. Uiteraard gaan we geen uitdaging uit de weg, dus op dit moment worden er nieuwe tekeningen en plannen gemaakt zodat er straks een volledig uitgewerkt ontwerp ligt voor Westland Infra. Deze nieuwe samenwerking tussen Evides, Westland Infra en Royal HaskoningDHV biedt mooie kansen voor een integralere projectaanpak waarbij meerdere (omgevings-)partijen en projecten worden betrokken.

Tags
drinkwaterleiding waterkering
Deel 'Sterk leidingwerk rondom N466'
Bedrijven
Royal HaskoningDHV
Reageer op 'Sterk leidingwerk rondom N466'