Heien nieuw ziekenhuis Meander op schema

Heien nieuw ziekenhuis Meander op schema

De bouw van het nieuwe ziekenhuis van Meander Medisch Centrum loopt op schema. De afgelopen maanden zijn er zo’n 1.600 van de 2.400 heipalen geslagen op het bouwterrein aan de Maatweg. Het heien wordt met drie heistellingen uitgevoerd en is tot op heden zonder problemen verlopen. Als de weersomstandigheden goed blijven, kunnen de heiwerkzaamheden eind december 2010 worden afgerond.

Heiwerkzaamheden
De heipalen van het bouwdeel waar ondermeer de Spoedeisende Hulp en de operatiekamers worden gehuisvest, zijn inmiddels geslagen. Ook het heiwerk van de torens met de verpleegafdelingen is komende week gereed. Vanaf maandag 22 november start de aannemer met het heien van de bouwdelen waar de poliklinieken komen. In november 2011 worden er nog 400 heipalen geslagen voor het Psychiatrisch Centrum. Bij de heiwerkzaamheden is gekozen voor een techniek die zo min mogelijk geluidsoverlast veroorzaakt. Aan direct omwonenden is een verrekijkertje aangeboden, om de activiteiten op het bouwterrein enigszins te kunnen volgen.

Bouwkranen
Ook is de fundering van de eerste kraanvoet gestort en is een tweede fundering in opbouw. Beide funderingen zijn bestemd voor de bouwkranen die bij eerste bouwdeel (SEH en operatiekamers) komen te staan. Begin 2011 worden ook de bouwkranen voor de verpleegtorens opgebouwd. De hoogste bouwkraan zal circa 85 meter boven de bouwplaats uitsteken. De hoogte van het hoogste gebouwdeel bedraagt ruim 42 meter. Verder zijn onlangs de bouwketen ingericht en in gebruik genomen. Op het bouwterrein zijn de bouwwegen en parkeerplaatsen aangelegd. Ook is er toegangsbeveiliging op het terrein.

Bereikbaarheid openbaar vervoer
Pal voor de deur van het nieuwe ziekenhuis worden bij de ingebruikname van het ziekenhuis in 2013 twee nieuwe bushaltes geplaatst. Dit is een verdubbeling ten opzichte van de beide bushaltes aan de Hamseweg, die op 250 meter afstand liggen. De gemeente maakt met de busvervoersbedrijven afspraken maken over het aantal buslijnen en de frequentie. Meander Medisch Centrum is ook in overleg met de vervoersbedrijven om ervoor te zorgen dat er maximale aansluiting is vanuit omliggende gemeenten.