Rotterdam – Veel installatiebedrijven hebben moeite met het vinden van goed personeel.

Opvallend in deze tijd van slinkende orders maar te verklaren, meent marktonderzoeksbureau USP. Dat peilde de stemming ten aanzien van de arbeidsmarkt bij zowel de W- als de E-installateurs. De sector kampt met een aanhoudende daling van de instroom van jongeren. Daarnaast kost de crisis in de bouw weliswaar regelmatig mensen hun baan maar belemmert deze ook de arbeidsmobiliteit. Door de onzekere situatie zijn enerzijds bedrijven terughoudend met het aannemen van mensen en anderzijds mensen huiverig voor het overstappen naar een andere baan, concluderen de onderzoekers. “Alle goede vakmensen zijn al onder de pannen”, hoorden ze bijvoorbeeld.