Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Installatietechniek

Centrale As Noord 2 voor Heijmans

26-11-2012, 10:09
Centrale As Noord 2 voor Heijmans

Den Haag – Heijmans heeft van de provincie Friesland de opdracht gekregen voor de realisatie van het project Centrale As Noord 2.

De aanneemsom bedraagt 22 miljoen euro. Het project betreft het aanleggen van een 7 kilometer lange weg tussen Dokkum en Feanwalden/De Westereen, in Noordoost-Friesland.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Heijmans

Heijmans N.V. is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, bouw & techniek en infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans…