Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Installatietechniek

Duurzame innovatie en Smart Highway bij stakeholders-bijeenkomst Heijmans

17-12-2012, 10:07
Duurzame innovatie en Smart Highway bij stakeholders-bijeenkomst Heijmans

Op 12 december organiseerde Heijmans in Rosmalen een stakeholdersbijeenkomst, waarbij in een informele setting van gedachten werd gewisseld over duurzaamheid. Het gaat hierbij om ontwikkelingen in de maatschappij, de doelstellingen van Heijmans op dit vlak en de kansen en bedreigingen zoals onze stakeholders deze zien. Heijmans organiseert dergelijke bijeenkomsten enkele malen per jaar. Duurzame innovatie stond ditmaal centraal, met de Smart Highway als inspirerend voorbeeld.

Het thema van de bijeenkomst was ‘duurzaamheid en innovatie’. Daan Roosegaarde van Studio Roosegaarde verzorgde een inleiding over Smart Highway, een van de meest spraakmakende innovaties waarin Roosegaarde en Heijmans samenwerken. De Slimme Snelweg past naadloos in de visie van Heijmans op ‘smart mobility’: het gebruik van innovatieve technieken en materialen om de mobiliteit in de toekomst duurzamer, veiliger en efficiënter te maken.

Tijdens de discussie werd duidelijk dat er een transitie noodzakelijk is van kostengedreven naar waardegedreven organisaties. Concepten zoals het denken in woonlasten in plaats van aparte huur en energiekosten helpen hierbij. Ook het hanteren van een begrip als lifecycle cost helpt om ruimte te scheppen voor innovatie en duurzaamheid in projecten. Er werd geconcludeerd dat het introduceren van duurzame en innovatieve oplossingen in de markt meestal gepaard gaat met nieuwe businessmodellen en het zoeken van samenwerkingspartners.

Onder de deelnemers aan de stakeholdersbijeenkomst bevonden zich vertegenwoordigers van opdrachtgevers, leveranciers, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties, waaronder Brabant Wonen, ProRail, Doorwin, Nyenrode Business Universiteit en Bouwend Nederland. Ook Ton Hillen, lid van de Raad van Bestuur van Heijmans en Roland de Waal, concerndirecteur Heijmans Wegen en voorzitter van de stuurgroep duurzaamheid waren aanwezig.

Over Heijmans
Heijmans NV is actief op het gebied van vastgoed, woningbouw, utiliteit, wegen en civiel. We realiseren innovatieve projecten voor bedrijven, beleggers, overheid en woonconsumenten. Integraal werken en kwaliteit staan centraal. Met ruim 8.000 medewerkers en in 2011 € 2,4 miljard omzet bouwen we aan de ruimtelijke contouren van morgen.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Heijmans

Heijmans N.V. is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, bouw & techniek en infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans…