Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Utiliteitsbouw

Parallelweg eerste klimaatneutrale infraproject ’s-Hertogenbosch

11-01-2013, 15:34
Parallelweg eerste klimaatneutrale infraproject ’s-Hertogenbosch

De realisatie van de Parallelweg 2e fase wordt het eerste klimaatneutrale infraproject in ’s-Hertogenbosch. Vandaag ondertekenden Heijmans en de Gemeente ’s-Hertogenbosch het contract voor dit design en construct project (D&C). Daarbij gaat het om de doortrekking van de huidige Parallelweg. Heijmans legt direct naast deze locatie al een tweetal spoorbruggen aan in het project Sporen Den Bosch. De aanneemsom van het nieuwe project bedraagt € 15,4 miljoen.

Het project omvat hoofdzakelijk de aanleg van een nieuwe weg van circa 1.200m lengte, inclusief fiets- en voetpaden, met daarin opgenomen een brug over het riviertje de Dieze. De Parallelweg wordt aangesloten op de kruising Zandzuigerstraat-Ertveldweg. De reconstructie van deze kruising en de aanleg van een nieuwe verkeersregelinstallatie ter plekke maken eveneens deel uit van de opdracht. Verder realiseert Heijmans een fiets-voetgangersbrug over de Christiaan Huygensweg. Ook wordt een gemaal met aanvoerriool aangelegd nabij de Dieze. Een stamriool op het voormalige stortterrein aan de noordzijde van de Dieze wordt omgelegd.

Betere bereikbaarheid
De doortrekking van de Parallelweg is onderdeel van een grote aanpassing van de hoofdinfrastructuur in ’s-Hertogenbosch. Deze ingreep  moet de binnenstad ontlasten van doorgaand verkeer, beter bereikbaar maken en het station beter ontsluiten. Heijmans kreeg deze opdracht dankzij de integrale aanpak van ontwerp, engineering en realisatie vanuit meerdere disciplines.
Met de ontwerpwerkzaamheden, die medio 2013 gereed moeten zijn, kan nog dit jaar worden gestart. Volgend jaar start ook de uitvoering, waarvan het zwaartepunt in 2014 ligt. Na de zomer van dat jaar wordt de brug gedeeltelijk in gebruik genomen. De volledige oplevering wordt medio 2015 verwacht.

CO2-reductie
Heijmans neemt diverse maatregelen om de directe CO2-uitstoot van het project Parallelweg te minimaliseren. Zo worden ter plekke energie opgewekt met zonnepanelen en een oplaadpaal aangelegd bij de bouwketen. De projectorganisatie  krijgt een elektrische auto ter beschikking. Na voltooiing van het project schenkt Heijmans de oplaadpaal aan de Gemeente; deze wordt dan op het parkeerterrein achter het huidige NS-Station aangelegd.
Deze en andere plaatselijke maatregelen kunnen echter niet voorkomen dat er toch enige CO2 wordt geproduceerd. Heijmans gaat meten hoeveel en compenseert deze uitstoot door samen met de internationale Climate Neutral Group te investeren in een houtovenproject in Kenia. Met deze, lokaal geproduceerde houtoventjes, kunnen mensen efficiënter koken. Ten opzichte van het traditionele koken op open vuur scheelt dat 33 bomen per huishouden per jaar, wat een CO2-reductie oplevert van 70%. Daarnaast wordt de zeer schadelijke ontwikkeling van rook tot een minimum terug gebracht en levert ook een belangrijke positieve bijdrage aan de gezondheid van vrouwen en kinderen in het gebied. Hierdoor draagt de gekozen vorm van klimaatcompensatie in belangrijke mate bij aan de verbetering van kwaliteit van leven van de betreffende gezinnen in Kenia.

.Heijmans en de Gemeente werken al langer samen aan het terugdringen van CO2-uitstoot via het Bossche Energie Convenant (BEC). Dit gebeurt vooral op regionale schaal. CO2 is echter een mondiaal probleem. Door klimaatneutraal te produceren neemt Heijmans zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid om de uitstoot van CO2 wereldwijd terug te dringen. 

René Laan, directeur van Heijmans Wegen, overhandigde na de ondertekening één van de oventjes symbolisch aan de Gemeente ’s-Hertogenbosch. Tijdens de informatiebijeenkomsten voor de omwonenden van de Parallelweg wordt, naast de informatie over de werkzaamheden ook stilgestaan bij het houtovenproject. 

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Heijmans

Heijmans N.V. is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, bouw & techniek en infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans…