Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Utiliteitsbouw

Heijmans realiseert extra parkeerruimte rond hoofdkantoor

17-01-2013, 09:49
Heijmans realiseert extra parkeerruimte rond hoofdkantoor

In 2012 heeft Heijmans Het Nieuwe Werken geïntroduceerd op het hoofdkantoor en een aantal kantoren in de regio samengevoegd. Het aantal medewerkers op deze locatie is daarmee bijna verdubbeld. Hierdoor is het gebruik van de parkeerruimte rond de gebouwen ook sterk toegenomen. Tegelijkertijd is gestart met de omleg van de Zuid-Willemsvaart, waardoor parkeerruimte van Heijmans kwam te vervallen. De druk op parkeerruimte is daarmee aanzienlijk gestegen.Tezamen met de gemeente ’s-Hertogenbosch is gezocht naar een passende oplossing.In goed overleg met wethouder Snijders van de gemeente ’s-Hertogenbosch is besloten een van het omliggende terreinen te gaan gebruiken als parkeerruimte. Het betreft een bosschage achter het hoofdkantoor. Hiervoor zal een deel van de bomen gekapt worden. Deze worden elders door Heijmans gecompenseerd. Het nieuwe parkeerterrein is circa 180 plaatsen groot en wordt omgeven door veel groen. Daarnaast zal Heijmans met de Harense Smid een gezamenlijk parkeerterrein realiseren, zodat voor beiden de capaciteit toeneemt.De werkzaamheden zullen nog dit voorjaar starten.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Heijmans

Heijmans N.V. is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, bouw & techniek en infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans…