Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Installatietechniek

CO2-bewust Certificaat niveau 5 voor Van Dorp installaties

21-01-2013, 11:19
CO2-bewust Certificaat niveau 5 voor Van Dorp installaties

Op vrijdag 18 januari jl. overhandigde de heer Leo Vissers van DNV KEMA het CO2-bewust Certificaat niveau 5 aan Algemeen directeur Henk Willem van Dorp van Van Dorp installaties.

Zelfstandig en voor het gehele bedrijf
Van Dorp installaties heeft 1.5 jaar geleden het traject ingezet om dit certificaat te behalen. Aangezien Van Dorp installaties van oudsher al ondernemend is op het gebied van duurzaamheid kon het bedrijf instromen op niveau 3 van de prestatieladder. Tijdens het proces groeide het enthousiasme binnen Van Dorp installaties nog verder. Er werd  binnen de organisatie een specialist aangesteld, die zelfstandig voor het gehele bedrijf (27 entiteiten) deze prestatie heeft weten te behalen. Dit is tot op heden vrij bijzonder, omdat in het algemeen bedrijven vaak voor de certificering van een klein deel of onderdeel van het bedrijf kiezen

Bewustwording en energiebesparing
Terugkijkend vertelt de heer Van Dorp: “De bewustwording binnen het bedrijf werd wederom vergroot. “Bijvoorbeeld binnen ons wagenpark zijn veel besparingen bewerkstelligd qua brandstofverbruik.  Tevens rijden er inmiddels 4 elektrische Opel Ampera’s en heeft Van Dorp installaties een contract afgesloten voor de afname van 400 Fords de komen de vijf jaar, omdat Ford de meest energiezuinige auto’s kan leveren”.

Met dank aan onze leveranciers
De heer Vissers van KEMA geeft aan dat niveau 5 veel eisen stelt aan de toeleveranciers van Van Dorp installaties. “Door dit zwaarwegende onderdeel toe te voegen aan de prestatieladder ontstaat er een olievlek, waarbij bedrijven elkaar laten kennismaken met de prestatieladder. Deze leveranciers worden gedwongen om zich te verdiepen in en het aanleveren van een carbon footprint. Vaak worden ook zij op deze wijze geënthousiasmeerd om hun eigen organisatie in kaart te brengen”.

Van Dorp installaties is zich bewust, dat zij zonder haar toeleveranciers deze prestatie niet zou hebben bereikt. Van Dorp sluit af: “Ik ben erg trots op het behalen van dit certificaat en onze dank naar onze leveranciers is dan ook ontzettend groot. Wij kunnen onze (klein)kinderen recht aankijken, want wij stelen geen toekomstige welvaart van ze”.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Van Dorp Installaties B.V.

Van Dorp is een innovatieve en duurzame technisch dienstverlener, met 15 vestigingen door heel Nederland. Techniek is onze basis, maar onze toegevoegde waarde zit hem in het verzorgen van de totale technische en facilitaire dienstverlening. Zo helpen wij uw doelstellingen…