Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Installatietechniek

Nieuw leiderschap nodig voor transitie

28-01-2013, 09:40
Nieuw leiderschap nodig voor transitie

Den Haag – De bouwsector verkeert in een leiderschapscrisis. Het huidige instrumentarium is niet langer toereikend voor de uitdagingen waar leiders voor staan. De noodzaak voor nieuw leiderschap wordt steeds groter, vinden Twan van de Kerkhof en Menno Lammers.

We maken een zeldzaam moment in de geschiedenis mee, waarin we een verschuiving van de organisatorische context beleven. We gaan van het dominante industriële paradigma naar een kennisparadigma, gekenmerkt door veranderingen in de manier waarop we leiden, volgen en organiseren. Deze paradigmaverschuiving is nu een jaar of twintig aan de gang en is nog niet voltooid.

Er is een revolutie gaande die verstrekkende gevolgen zal hebben, evenals de overgang van landbouw naar industriële productie.

In het nieuwe paradigma is het niet langer mogelijk om te leiden op basis van macht, maar alleen om leiding te geven op basis van wie je werkelijk bent. Er kan niet veel verschil meer zijn tussen het gedrag dat leiders laten zien aan de wereld en wie ze werkelijk zijn. De mensen die met hen werken voelen dit, waardoor deze leiders minder effectief zijn. Het einde van de apenrots is in zicht. Leiderschap draait niet langer om de bergtop, de scepter en de troon en om macht, maar komt vanuit het hart van de leider in het hart van de organisatie. We gaan van pyramids naar pancakes.

Reis naar binnen

Leiders van nu kunnen een belangrijke rol spelen in de transitie naar de nieuwe werkelijkheid. Zij kunnen helpen door het stimuleren van nieuwe ideeën en het tonen van nieuw gedrag. Het gaat bij leiderschap over het verschil kunnen maken in de wereld waarin je leeft en het maken van verbindingen tussen de binnen- en buitenwereld. Mensen kiezen om te werken voor organisaties, omdat ze zich kunnen vinden in hun doel, maar ze gaan weg als ze geen respect meer hebben voor hun baas. Ze willen een leider die hen de ruimte geeft, die betrouwbaar is, respectvol, medelevend en visionair. Iemand die hen een gevoel van verbondenheid geeft, een gevoel dat ze worden verzorgd, die maakt dat ze zich veilig voelen en die hen herkent en erkent als individu.

Leiders kunnen deze kwaliteiten alleen belichamen als ze weten wie ze zijn. Om te weten wie ze zijn, zullen leiders de reis naar binnen moeten maken. Ze kunnen niet meer alleen met hun hersens werken, maar hebben ook hart en ziel nodig. Om de verbinding met hun medewerkers te maken, moeten ze eerst de verbinding met zichzelf helder krijgen. Niet als doel op zich, want leiders zijn geen kluizenaars die mediteren op een bergtop.

De reis naar binnen maakt de leider een beter mens en een effectievere leider. Hij of zij draagt bij aan meer doeltreffende, vreugdevolle en meer effectieve organisaties en daarmee uiteindelijk aan een betere wereld. Een leider bestaat bij de gratie van zijn volgelingen. Volgers voelen intuïtief of de leiders zich met hen verbindt. Alleen wanneer zij de verbinding voelen, zijn ze bereid een tandje extra bij te zetten.

De nieuwe generatie

Gelukkig is leiderschap niet beperkt tot mensen in topposities. Soms maken informele leiders het verschil: de verpleegster die iets regelt in het ziekenhuis, de buurman die het leefklimaat in de straat verbetert.

In de woorden van leiderschapsadviseur Robert Rabbin (internationaal leiderschapsadviseur en bewustzijnstrainer) hebben we kick-ass saints nodig, geweldige mensen die het verschil maken.

Wij zijn hoopvol gestemd over enkele vertegenwoordigers van de nieuwe generatie in de bouwsector. Ze zijn op jongere leeftijd al begonnen met hun reis. De weg naar binnen is voor hen de enige weg vooruit. Er is geen andere manier. Maar zullen deze nieuwe leiders het roer op korte termijn overnemen? Worden zij gezien en geselecteerd voor de top? En zijn ze vervolgens in staat om de transitie te versnellen?

Wij hopen dat u de uitnodiging accepteert om in uzelf te kijken, uw organisatie en de wereld. Wij wensen u een goede en een niet al te veilige reis naar nieuw leiderschap.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Diversen

Diversen