Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Installatietechniek

UNETO-VNI werkt mee aan Nationaal energieakkoord

30-01-2013, 11:12
UNETO-VNI werkt mee aan Nationaal energieakkoord

Onlangs zijn binnen de Sociaal-Economische Raad (SER) besprekingen van start gegaan over een Nationaal Energieakkoord gericht op duurzame groei. Brancheorganisatie UNETO-VNI is groot voorstander van een langjarig energieakkoord en neemt deel aan het SER-overleg, naast o.a. de energiesector, milieuorganisaties en de politiek.

De brancheorganisatie zet daarbij in op beleid dat de toepassing van duurzame energie stimuleert én gericht is op een toekomst met intelligente energienetwerken, de zogenoemde smart grids.

Volgens voorzitter Titia Siertsema moet ons land het de komende jaren hebben van ‘groene groei’. ‘Een omslag naar een duurzame energievoorziening helpt niet alleen om de CO2-uitstoot drastisch omlaag te brengen, het levert ook tienduizenden banen op in de bouw- en installatiesector. Daarnaast helpt de energietransitie ook de Nederlandse industrie om een leidende rol te gaan spelen in dé groeimarkt voor de komende decennia.’

De installatiesector is volgens Siertsema klaar om de noodzakelijke vergroening van de gebouwde omgeving aan te pakken. ‘Steeds meer installateurs hebben kennis van energiebesparing en duurzame energie. Bedrijven leveren duurzame energiesystemen aan particulieren, bedrijven en de industrie. Nu is het tijd om te gaan versnellen. De technieken zijn beschikbaar, nu moeten we gewoon aan de slag.’

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Diversen

Diversen