Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Installatietechniek

Limburgse bouwsector koploper ketensamenwerking

05-02-2013, 10:09
Limburgse bouwsector koploper ketensamenwerking

Onder leiding van Prof.Dr. Jack van der Veen van Nyenrode Business Universiteit heeft vandaag de startbijeenkomst Versnellingstafel Ketensamenwerking plaatsgevonden.

Deze bijeenkomst is een onderdeel van het uitvoeringsprogramma van het convenant PPS-Ketensamenwerking Bouwsector dat op 4 oktober j.l. getekend is door de provincie Limburg, Bouwend Nederland, LWV, UNETO-VNI en een aantal Limburgse woningcorporaties om meer ruimte te geven aan samenwerking in de bouwketen.

Versnellingstafels
De versnellingstafels brengen groepen mensen bij elkaar die meer kennis willen ontwikkelen rond een bepaald thema. In essentie vormen de versnellingstafels een werkgroep waar issues, uitdagingen, problemen en dilemma’s rond de implementatie van Ketensamenwerking in de (woning)bouwsector uitgediept worden door de deelnemers.

De versnellingstafels zijn een “kraamkamer” van nieuwe praktische kennis op het gebied van Ketensamenwerking. Het gaat om problemen agenderen, analyseren en oplossingen genereren, het ontwikkelen van how-to & know-how. De versnellingstafels kunnen gedurende het traject gebruik maken van expertise, die gefaciliteerd wordt vanuit het convenant. Deze experts kunnen uitgenodigd worden om hun visie te geven op een specifiek deelthema. De werkwijze wordt niet opgelegd maar door de versnellingstafels zelf bepaald. Aan het einde van dit jaar wordt de kennis per tafel gedeeld in een slotconferentie.

Innovatie
Met het integrale uitvoeringsprogramma van het convenant geven de overheid, de bouwsector en vastgoedbezitters een antwoord op de veranderende vraag van klanten, eindgebruikers en de maatschappij. Dankzij de afspraken ontstaat meer ruimte voor innovatie, hoge duurzame ambities voor de gebouwde omgeving en procesverandering binnen de keten.

Het programma is gebaseerd op de pijlers opleiden, kennisdeling en –opschaling en projecten. Centraal daarbij staat het meten en monitoren van projecten en het leren van andere sectoren.

Het was een zeer succesvolle bijeenkomst waarbij de ruim honderd aanwezigen onder leiding van Prof.Dr. Jack van der Veen een verdere versnelling kunnen inzetten naar vernieuwing van de sector. 

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Diversen

Diversen