Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Installatietechniek

VGZ en BAM Gebouwbeheer tekenen beheercontract

15-02-2013, 09:59
VGZ en BAM Gebouwbeheer tekenen beheercontract

Afgelopen week hebben VIT Organisatie B.V. [Coöperatie VGZ U.A.] en BAM Gebouwbeheer bv een onderhoudsovereenkomst gesloten gericht op het beheer, preventief en correctief onderhoud voor alle VGZ kantoorlocaties in Nederland.

Het contract, met een looptijd van 2 + 3 jaar, omvat in eerste instantie de installatie onderdelen, de vaste inrichting en de gebiedsinrichting. Het preventieve bouwkundige beheer en onderhoud is onderwerp van nadere gesprekken. Vooralsnog wordt het bouwkundige beheer alleen correctief opgepakt. De kern van deze beheeropdracht wordt gevormd door de eis installatie onderdelen op basis van conditieniveau 3 volgens NEN2767-1 en NEN2767-2, op niveau te brengen en te houden. Het betreft de VGZ locaties Arnhem, Gorinchem, Tilburg, Eindhoven, Nijmegen en Alkmaar. Dit jaar wordt de scope uitgebreid met een aantal winkels en kantoren. Momenteel werken wij daar al wel op basis van regie. Naast het uitvoeren van de reguliere werkzaamheden zullen wij de eerste twee jaar gezamenlijk KPI’s ontwikkelen en zal er ook gewerkt worden aan een voor deze opdrachtgever specifiek regiemodel dat vanaf 1 oktober 2014 moet zijn doorgevoerd. De installaties op de locatie vallen vanaf het moment van het aangaan van dit contract onder de werking ervan. De installatie-verantwoordelijkheid als bedoeld in NEN-EN 50110 en NEN 3140 wordt aan ons gedelegeerd. Deze installatieverantwoordelijkheid wordt overigens door ons aanvaard nadat een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) is uitgevoerd.

Het borgen van deze overeenkomst heeft veel tijd in beslag genomen. Er is vanaf mei 2012 “op regie” wel het nodige gedaan op de VGZ-locaties om zo aan beide zijden de tijd te hebben over allerlei verschillende contractuele aspecten goed na te kunnen denken. De pragmatische input vanuit de regio’s is waardevol gebleken voor alle betrokkenen en de positief kritische blik van ons allen hebben het contract uiteindelijk die vorm gegeven die het nu heeft. Erik Koremans is als contractmanager verantwoordelijk voor de contractinvulling. We zijn blij met deze opdracht en gaan er met elkaar een succes van maken!

De uitvoerende werkzaamheden zullen door de regio’s van BAM Techniek verricht worden.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

BAM Bouw & Techniek B.V.

Koninklijke BAM Groep is een succesvolle Europese bouwgroep, die werkmaatschappijen verenigt in de twee business lines Bouw en vastgoed en Infra, en op het gebied van publiekprivate samenwerking. BAM is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

BAM neemt in de thuismarkten Nederland,…