Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Installatietechniek

Kuijpers en Ballast Nedam verwerven grootschalige renovatie hoofdkantoor ASR

17-02-2013, 12:23
Kuijpers en Ballast Nedam verwerven grootschalige renovatie hoofdkantoor ASR

Bouwcombinatie Archimedes vof, bestaande uit Ballast Nedam en Kuijpers Centrale Projecten, heeft definitief opdracht gekregen voor de grootschalige renovatie van het hoofdkantoor van verzekeraar ASR in Utrecht. Betrokken partijen tekenden hiervoor gisteren de aannemingsovereenkomst.

Deze renovatie is een complex en integraal project, doordat het pand wordt gerenoveerd terwijl grote delen ervan in gebruik blijven. Ook stelt ASR hoge eisen ten aanzien van de duurzaamheid van het pand. Hierdoor voldoet één van de grootste kantoorgebouwen in Nederland na de renovatie aan de voorwaarden van Het Nieuwe Werken.  Het hernieuwde kantoor telt dan 2.800 werkplekken voor 4.000 FTE. De bouwwerkzaamheden starten eind  2012. De oplevering is naar verwachting eind 2015.

Engineer & Build

De bouwcombinatie was als bouwteampartner betrokken bij het tot stand komen van het definitief ontwerp. Op basis hiervan zal de bouwcombinatie onder haar verantwoordelijkheid het ontwerp verder uitwerken. Ballast Nedam verzorgt het bouwkundige deel. Kuijpers Centrale Projecten is onder andere verantwoordelijk voor de klimaatplafonds met sprinklerinstallaties en een duurzame energievoorziening in combinatie met elektrotechnische- en zwakstroominstallaties.

BREEAM Excellent

Opdrachtgever ASR zoekt naar een goede balans tussen de belangen van mens, maatschappij en milieu en wil het milieu, tijdens de renovatie en daarna, zo min mogelijk belasten. ASR heeft dan ook in het Programma van Eisen van de renovatie een concrete duurzaamheidambitie vastgesteld: Energielabel A en streven naar BREEAM ‘Excellent’.

Specialist in bedrijfshuisvesting

De Bouwcombinatie bewerkstelligt een optimale coördinatie voor de opdrachtgever door integratie van de werkprocessen in de keten. Die worden optimaal afgestemd op de werkzaamheden van ASR, die tijdens de realisatie ongehinderd door zullen gaan. Kuijpers en Ballast Nedam hebben samen ruime ervaring in de sector bedrijfshuisvesting. Zo werkten zij eerder samen aan het nieuwe Stadshuis van Nieuwegein.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Kuijpers

Wij van Kuijpers ontwerpen, bouwen en onderhouden technische installaties in gebouwen en industrie. Met dit complete concept dragen we bij aan een gezonde werk- en leefomgeving. Onze ambitie is om alleen nog energieneutrale en gezonde installaties te realiseren. Dankzij ons…