Het tekort aan technische krachten wordt steeds groter. Over drie jaar zijn 155.000 extra – hoog en lager geschoolde – technici nodig. Er is grote werkloosheid door de crisis en zeker onder jongeren. Mondiaal gezien bedraagt de jeugdwerkloosheid 12,6 procent en hiervan is 35 procent zelfs langer dan zes maanden werkloos.

Grote problemen
Oud-MKB-voorzitter Hans de Boer tegenover Business News Radio: ‘Ook in Nederland kent de jeugdwerkloosheid een vergelijkbaar percentage. Daartegenover staan echter de grote problemen met het vervullen van vacatures in de techniek. En die worden alleen maar groter: over drie jaar zijn 155.000 extra – hoog en lager geschoolde – technici nodig.’

Franchiseformule voor praktijkonderwijs
De Boer kan het niet nalaten het gebrek aan technici te helpen oplossen. ‘We hebben het Vakcollege opgericht, een franchiseformule voor praktijkonderwijs met achttien uur praktijkles in reguliere dagopleidingen. Bij normaal praktisch technisch onderwijs is dat vaak maar twee uur.’

Goed inkomen en een leuke baan
Ook de andere vakken staan in het teken van de praktijk. ‘Engels houdt bijvoorbeeld het vertalen van een gebruiksaanwijzing in. En rekenen gaat bijvoorbeeld over motoronderhoud.’ De Boer is ervan overtuigd dat het Vakcollege aantrekkelijk is voor steeds meer jongeren vanwege het vooruitzicht van een goed inkomen gecombineerd met een leuke baan.

Nauwelijks van invloed
Vrijdag meldde Intermediair al dat de crisis en beleidsmaatregelen nauwelijks invloed hebben op de studiekeuze van jongeren: de instroom in techniek blijft stabiel. Hoewel hbo-studenten iets meer hechten aan de beroepsperspectieven van een studie, kiezen zij vooral voor een opleiding die zij inhoudelijk interessant vinden en die aansluit bij hun capaciteiten.