Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Utiliteitsbouw

Heijmans saneert grondwater Helmond met grootste bioscherm ooit

08-03-2013, 14:09
Heijmans saneert grondwater Helmond met grootste bioscherm ooit

Heijmans is in opdracht van Gamma Holding N.V. gestart met de aanleg van een 275m breed ondergronds bioscherm om het grondwater te reinigen onder de historische Kasteeltuin in Helmond. Het water is op een diepte van 15 tot 45 meter sterk verontreinigd met chloorkoolwaterstoffen van de nabijgelegen textielfabriek Vlisco en vloeit van daaruit richting de Helmondse binnenstad. Dit is het grootste bioscherm ooit toegepast.

Het bioscherm is een ontwerp van Heijmans Bodemspecialismen. Het helpt om bodemvervuiling op een natuurlijke wijze af te breken door middel van bacteriën. Daartoe wordt een ondergrondse installatie aangelegd, die het grondwater op vijf punten via leidingen en filters naar boven pompt vanuit een diepte van 45m. In een bovengrondse doseerunit worden voedingsstoffen voor de bacteriën toegevoegd. Vervolgens wordt het water via 18 infiltratiebronnen weer de grond in gepompt. De vervuiling wordt hiermee bij de bron aangepakt, zonder dat de grond helemaal hoeft te worden afgegraven. Afgraven is ter plaatse ook onmogelijk vanwege de grote omvang van de verontreiniging en door de monumentale locatie.

Eind april moet Heijmans klaar zijn met de aanleg, want dan start het evenementenseizoen in Helmond. Daarna zijn alleen nog een aantal putdeksels en twee containers zichtbaar. Het bioscherm blijft minstens vijf jaar in werking. De gemeente Helmond beoordeelt dan de resultaten en besluit of de reiniging met het bioscherm wordt voortgezet.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Heijmans

Heijmans N.V. is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, bouw & techniek en infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans…