De in 2008 ingevoerde graafregels leiden nauwelijks tot minder beschadigde kabels en leidingen.

Dat blijkt uit een evaluatie van minister Kamp (economische zaken). De minister overweegt een informatieplicht voor nieuwbouwprojecten in te voeren. Minister Kamp liet de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (de Wion) evalueren. De resultaten deelde hij vorige week met de Eerste Kamer.