Heijmans gaat in opdracht van de Universiteit Twente (UT) zowel het technische beheer, het onderhoud als de bedrijfsvoering van de gebouwgebonden elektrotechnische installaties verzorgen. Dit voor een periode van vier jaar met een mogelijke verlenging van zes maal twaalf maanden. Met de opdracht is een aanneemsom van circa € 2 miljoen gemoeid. 

Het plan van Heijmans is beoordeeld op basis van EMVI (economisch meest voordelige inschrijving), waarbij circa een derde van de beoordeling kwaliteitsaspecten omvatte. Belangrijke criteria voor de opdrachtgever waren daarnaast procesbeheersing, het hebben van één aanspreekpunt, continuïteit van primaire bedrijfsprocessen, het omlaag brengen van energieverbruik en optimalisaties gedurende de contractperiode.

Over Universiteit Twente
Universiteit Twente verzorgt onderwijs en onderzoek in wetenschapsgebieden die variëren van bestuurskunde en technische natuurkunde tot biomedische technologie. Als enige universiteit van Nederland beschikt de UT over een campus. Deze campus van ongeveer 156 ha groot en wordt tevens gebruikt als instrument voor de academische en persoonlijke vorming van studenten ter bevordering van de ondernemingszin. De gebouwen op het terrein beslaan ongeveer 200.000 m² bruto vloeroppervlak waar op dit moment circa 9000 studenten en circa 3.000 medewerkers actief zijn. Op de campus wonen gemiddeld 2.000 studenten. De UT heeft als doelstelling om binnen 5 jaar te groeien naar 10.000 studenten.