Gebouwbeheerders zijn voortaan verplicht hun airconditioningsystemen met een koelvermogen van meer dan 12 kW iedere 5 jaar te laten keuren. Dit zorgt voor energiebesparing, minder CO2-uitstoot en een optimaal werk- en verblijfsklimaat. De eerste installaties – tot 45 kW met een bouwjaar van 10 jaar of ouder – moeten uiterlijk 31 december 2014 gekeurd zijn.

De energiecomponent van airconditioningsystemen krijgt van veel gebouwbeheerders weinig aandacht. Veel systemen staan niet optimaal afgesteld of sluiten niet aan bij de koelingsbehoefte van een gebouw. De nieuwe keuringsverplichting brengt hier verandering in. Gebruikers werken in een veilig, gezonde en comfortabel gebouw als de airconditioning bedrijfszeker, veiliger en energie-efficient is. Bovendien gaan de exploitatiekosten van het gebouw omlaag.
Europese richtlijn

De EPBD-keuring van airconditioningsystemen is de Nederlandse invulling van de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen. De herziene EPBD-richtlijn uit 2010 verplicht EU-landen om maatregelen te nemen die de energieprestatie van gebouwen verbeteren.