Tien jaar lang netto geen energieverbruik. Dat garandeert Heijmans samen met ontwikkelaar Marsaki binnen het energieprestatiecontract met bewoners van de Woonecohuizen in Grijpskerke. Heijmans zet hiermee een belangrijke stap naar het energiezuinig bouwen en is de eerste bouwer die met onmiddellijke ingang energieprestatiegaranties aan bewoners afgeeft. Het energieprestatiecontract is het resultaat van deelname aan de Energiesprong Innovatieregeling ‘Nul op de Meter Prestatiecontracten’.

Bewoners wordt in ruil voor hun energiedata gegarandeerd dat zij 10 jaar lang netto geen energie verbruiken. De garantie houdt in dat zij 10 jaar lang een energienota ontvangen met een elektriciteitsverbruik van 0 kWh. Mocht onverhoopt de installatietechniek niet naar behoren functioneren, dan zullen de bewoners hiervoor worden gecompenseerd. Om dit falen zoveel als mogelijk te voorkomen ontvangen de bewoners een 10-jarig servicecontract voor de installatietechniek in hun huis. Aan de hand van hun energiedata worden bewoners eveneens regelmatig geïnformeerd over mogelijkheden tot energiebesparing.

De zeer energiezuinige Woonecohuizen zijn in 2011 door Heijmans opgeleverd. Samen met het in 2012 opgeleverde woonzorgcomplex Nimmerdor vormen de 19 starters- en levensloopbestendige woningen de CO2-neutrale straat Grijpskerke. Vanwege de ambitieuze energieprestatie is het project destijds beloond met een subsidie vanuit de AgentschapNL-regeling Excellente Gebieden. Vanaf het eerste jaar van bewoning zijn de huizen gemonitord op hun energieprestaties. Uit de monitoring is gebleken dat de meeste huizen daadwerkelijk meer energie opwekken met hun PV-installaties dan de bewoners op jaarbasis verbruiken. Daarmee voldeden de huizen al aan de eisen van de Innovatieregeling ‘Nul op de Meter’, nog voor de regeling werd gelanceerd.

Heijmans en ontwikkelaar Marsaki treden binnen het hiertoe opgerichte Wooneco Consortium op als gelijkwaardig risicodragend partner. Binnen het consortium vallen ook Netbeheerder DELTA en Architecten Alliantie. Naast de Wooneco partners wordt gebruik gemaakt van de kennis van onder meer adviseur Dubourgraaf en installateur Geo-Energie.

Energieneutrale Stad
Heijmans participeert in de Innovatieregeling om ervaring op te doen met langdurige (energie)prestatiecontracten in de nieuwbouw en de renovatiemarkt. Het past in onze strategie om woonlasten voor particulieren en marktpartijen inzichtelijk te maken. Heijmans werkt daarbij vanuit de visie op de Energieneutrale Stad, waarmee we aan onze rol van gebiedsontwikkelaar die van energieontwikkelaar willen toevoegen. Door deze expertise te koppelen aan onze kracht kunnen we innovatieve, integrale oplossingen tot uitvoering brengen. Deze oplossingen bieden niet alleen antwoord op het energievraagstuk, maar ook op andere uitdagingen van de bebouwde omgeving, zoals leefbaarheid en sociale samenhang in de wijk en betaalbaar en comfortabel wonen.