Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Installatietechniek

Onderhoud met ambitie bij Avans Hogeschool

11-12-2013, 09:11
Onderhoud met ambitie bij Avans Hogeschool

Avans Hogeschool leidt studenten op tot hoog gekwalificeerde professionals die duurzaam bijdragen aan de samenleving. De ambitieuze hogeschool, gevestigd op zeven locaties in Breda, Den Bosch en Tilburg, is voortdurend in ontwikkeling. De gebouwen, installaties en techniek groeien mee. Croon Elektrotechniek is vanaf 1 januari 2014 de partner voor al het onderhoud aan de elektrotechnische gebouwgebonden installaties van Avans Hogeschool.

Accountmanager Barend van Laar is trots en verheugd dat Croon Elektrotechniek de openbare aanbesteding gewonnen heeft voor het onderhoud van de elektrotechnische gebouwgebonden installaties van Avans Hogeschool. “Het betreft een prestatiecontract voor een periode van drie jaar, dat bij goede prestaties tot twee keer toe met twee jaar verlengd kan worden”, aldus Van Laar. Avans Hogeschool selecteerde Croon uit een vijftal inschrijvers op grond van de combinatie van prijs en plan van aanpak.

Risicogestuurd prestatiecontract

Croon en Avans Hogeschool hebben heldere afspraken gemaakt over de te leveren prestatie. De afspraken zijn vastgelegd in (kritieke) prestatie-indicatoren, waar Avans Hogeschool inzage in heeft. De eisen betreffen de conditie van de installatie (conditie 2 conform NEN 2767), de responstijd, de systeemprestatie (meten van de hersteltijd), de kwaliteit van de oplossing, compliance en de facturatie. Barend van Laar: “Bijzonder is, dat we na zes maanden tijd van resultaatgericht onderhoud overstappen op risicogestuurd onderhoud. We leggen dan het accent op de bedrijfsfactoren van de meest kritieke gebruikersfuncties. Planmatig onderhoud verricht Croon zoveel mogelijk in de schoolvakanties. Op deze wijze komt Croon tegemoet aan de wens van Avans Hogeschool om de bedrijfsprocessen, te weten colleges en examens, zo weinig mogelijk te hinderen. Zo zorgen we voor een minimale verstoring van het bedrijfsproces van Avans Hogeschool, optimale exploitatie van de installaties en reductie van de kosten.”

Duurzaamheid speerpunt

Croon zal ook verbetervoorstellen doen die bijdragen aan de ambities van Avans Hogeschool: een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. “We brengen bijvoorbeeld het energieverbruik nauwgezet in kaart en doen voorstellen om dat te beperken. Soms kan dat al met eenvoudige oplossingen, zoals een bewegingsmelder, LED-lampen en een centrale uitschakeling voor alle verlichting in een gebouw”, geeft Van Laar aan. Duurzaamheid staat bij Croon hoog op de agenda. “We hebben daar bijvoorbeeld ook bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en Hogeschool Utrecht een speerpunt van kunnen maken”, aldus Van Laar. “Deze ervaringen zetten we vanaf 1 januari 2014 graag in voor Avans Hogeschool.”

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Croonwolter&Dros

Croonw
Croonwolter&dros loopt al meer dan 140 jaar voorop bij nieuwe ontwikkelingen. Ook in deze tijd, waarin de rol van techniek steeds belangrijker wordt, zijn wij een aanjager van nieuwe technologische ontwikkelingen. We hebben de kennis, de ervaring en…

TBI Holdings B.V.

De TBI-ondernemingen opereren elk onder hun eigen naam, maar werken door hun ‘familieband’ optimaal met elkaar samen. We zijn groot als het moet, en compact als het kan. Door de unieke combinatie van bouw en technologie biedt TBI een inspirerend…