Techniek moet meer gaan leven, zo luidde de algehele conclusie van de bijeenkomst op de Creative Campus in Almere Buiten. Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het onderwijs spraken daar met elkaar over manieren om scholen en bedrijven nader tot elkaar te brengen. En dat is nodig, benadrukte Hanno van Keulen, lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding van Windesheim Flevoland. Hij contstateerde dat er in het onderwijs te weinig aandacht is voor techniek. Als gevolg daarvan kiezen te weinig jongeren voor een carrière in de techniek. Dit komt volgens Van Keulen mede doordat in het basisonderwijs de nadruk te sterk wordt gelegd op lezen en schrijven en techniek onderbelicht blijft. Daarnaast hebben leerkrachten weinig interesse in techniek, waardoor kinderen op het technische vlak geen rolmodel tegenkomen.

Van Keulen pleit voor een intensievere samenwerking tussen basisscholen en bedrijven. Het is daarbij wel van belang dat die bedrijven zich op fietsafstand van de basisscholen bevinden en dat de partijen elkaar kunnen vinden.

Volgens het actieplan dat gisteren werd gepresenteerd, wordt techniek een structureel onderdeel van het basis- en voortgezet onderwijs in Flevoland. Samen met de betrokken bedrijven wordt een werkgeverspool opgezet met vakmensen uit de praktijk die gastlessen verzorgen, praktijkinstructies geven en workshops aanbieden. Ook komt er in Almere een Robottechnieklab. Verder wordt bestaande netwerken benut om nieuwe samenwerkingen op te starten.

Wethouder Ben Scholten van Economische Ontwikkeling ziet wel een rol voor de gemeente weggelegd waar het gaat om het samenbrengen van bedrijven en scholen. ,,Ik zal dit regelmatig bij mijn werkbezoeken onder de aandacht brengen’’, aldus Scholten.