Ondanks indrukwekkende technische innovaties lukte het nog niet om in Nederland en elders in Europa  bestaande woningen en gebouwen op grote schaal energieneutraal te maken. Een praktijkinnovatie van tien bedrijven (verenigd in GEN: Gebieden Energieneutraal) laat zien hoe deze schaalsprong wel kan worden gemaakt: door een slimme combinatie van een gebiedsgerichte aanpak, slimmere processen, technologie op maat en een brede samenwerking.

Het Nationale Energieakkoord wil een fundamentele omslag realiseren in de Nederlandse energie-voorziening, maar de transformatie van bestaande woningen in bestaande wijken blijkt in de praktijk zo ingewikkeld, dat alleen kleine, losse experimenten kans van slagen hebben. Met een nieuwe, gebiedsgerichte aanpak ‘Bestaande bouw Energie Neutraal’ is deze schaalsprong wel te realiseren. Dat bewijst onderzoek en innovatie van GEN in de praktijk van bestaande wijken in Apeldoorn en Rotterdam. De schaalsprong vergt een brede -en inspirerende- samenwerking van de gemeente met de woningcorporaties, en met bedrijven en bewoners uit de wijk. Bouwers en installateurs moeten slimmer samenwerken en technologie op maat leveren. Vijf bestaande wijken krijgen dit jaar de kans om – gesteund door het Energieakkoord en het ministerie van BZK- het succes van deze aanpak te onderstrepen. 
 

Het nieuwe boek ‘Bestaande bouw Energie Neutraal, reisgids voor een gebiedsgerichte aanpak’ 

Voor iedereen die aan de slag wil met deze gebiedsgerichte aanpak is er nu het boek ‘Bestaande bouw Energie Neutraal, reisgids voor een gebiedsgerichte aanpak’. Het is een gids die overzichtelijk de route naar energieneutrale bestaande bouw beschrijft. De gids schenkt aandacht aan technische, financiële en sociale aspecten: geeft suggesties voor een stakeholderbenadering, achtergrond informatie over innovatie en tips voor projectmanagement. En natuurlijk geheime tips van kenners en geleerde lessen van anderen. De gids is zowel in zijn geheel te lezen, maar leent zich ook voor het vinden van informatie over een specifiek onderwerp. Er zijn zowel strategische als specialistische hoofdstukken, en steeds weer zijn er verwijzingen naar verdiepende publicaties en praktische instrumenten. De reisgids is zo behalve een gids ook (en vooral) een inspiratiebron. “Het reisplezier spat van de pagina’s af.” Aldus Mark Frequin, Directeur-Generaal Wonen en Bouwen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in het voorwoord.

Gebieden Energie Neutraal (GEN) is een initiatief van bedrijven die vanuit hun bedrijfsdoelstellingen voorop willen lopen in het leveren van een bijdrage aan de ambitieuze maatschappelijke doelstellingen van CO2-reductie en duurzame energieproductie. Zij beseffen dat samenwerking met gelijkgestemde innovatieve bedrijven, de overheid en kennisinstellingen noodzakelijk is om deze doelen te bereiken. De deelnemers van GEN zijn overtuigd  dat energieneutraal bouwen essentieel is voor onze toekomst en werken samen om dit te realiseren. Deelnemers van GEN zijn Royal HaskoningDHV, Eneco, Eversheds Faasen, Alliander, Feenstra, Cofely, BAM en TNO.