Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Installatietechniek

20.000 banen behouden door verlaagd btw-tarief

22-04-2014, 08:49
20.000 banen behouden door verlaagd btw-tarief

Als gevolg van de tijdelijke btw-verlaging op arbeid zijn in de gehele bouw-, installatie- en groenvoorzieningssector bijna 20.000 banen behouden. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy dat in de eerste twee weken van april is uitgevoerd onder circa 1.000 bedrijven en zo’n 6.000 consumenten.

Verlaagd btw-tarief op arbeid zorgt voor nog meer banenbehoud dan eerst voorzien 
Naar aanleiding van de inwerkingtreding van deze tijdelijke regeling op 1 maart 2013, bleek uit het eerste onderzoek uit juni 2013 dat er bij een op de zeven bedrijven (15%) sprake was van banenbehoud. Uit het tweede onderzoek, dat onlangs is uitgevoerd, blijkt dat dit percentage is opgelopen tot 30%. 

Dit betekent dus dat als gevolg van het verlaagd btw-tarief bijna een op de drie bedrijven geen mensen heeft hoeven ontslaan. Daarnaast zegt ook nog eens 17% van de bedrijven dat zij minder mensen hoefden te ontslaan. In totaal heeft de btw-regeling er bij bijna de helft van de bedrijven uit de gehele bouw-, installatie- en groenvoorzieningssector voor gezorgd dat zij niet of minder hebben hoeven snijden in hun personeelsbestand. De extra omzet die de tijdelijke regeling met zich meebrengt, heeft er voor gezorgd dat er bijna 20.000 voltijdbanen zijn behouden. Het banenbehoud geldt voor alle onderzochte sectoren: bouw B&U, installatie, gespecialiseerde aannemers, hoveniers en groenvoorziening. 

Woningen worden versneld verduurzaamd 
Verder blijkt dat onder invloed van de btw-regeling woningen sneller verduurzaamd worden. Een kwart van de bedrijven (24%) geeft aan dat er op dit moment meer duurzame materialen en/of oplossingen worden toegepast in hun opdrachten dan voor de regeling. 

Roep om verlenging van btw-tarief zeer sterk, verwacht herstel pas vanaf 2016 
Een overgrote meerderheid van de bedrijven, maar liefst 85%, is positief over deze tijdelijke regeling en de effecten ervan. Dit is natuurlijk geen verrassing, aangezien zij als gevolg van deze regeling projecten weten binnen te halen die zij anders niet hadden kunnen uitvoeren. Dit leidt weer tot meer omzet en daarmee tot banenbehoud. 

Veel bedrijven hebben het echter nog zwaar: ruim een kwart van de directeuren/eigenaren maakt zich ernstige zorgen over het voortbestaan van zijn of haar bedrijf. De bouw-, installatie- en groenvoorzieningssector is aan het opkrabbelen uit een diep dal, waarbij de directeuren pas echt herstel verwachten in en na 2016. De komende anderhalf à twee jaar verwacht men geen heel snelle verbetering. Een verlenging van de regeling, die nu loopt tot 1 januari 2015, zou zeer welkom zijn. Enerzijds om banen te behouden en anderzijds om de bestaande woningvoorraad verder te verduurzamen. 

Consumenten 
Uit de Woonomnibus, het maandelijks consumentenonderzoek van USP, blijkt dat woningeigenaren sinds de inwerkingtreding van het lage btw-tarief niet alleen meer plannen maken om in hun woning te gaan investeren, maar ook daadwerkelijk meer verbouwen en/ of onderhoud plegen aan hun woning of tuin. Dit loopt redelijk parallel met het toenemende consumentenvertrouwen. Verlenging betekent een ondersteuning van herstel van het consumentenvertrouwen, waardoor meer particulieren hun woning gaan renoveren, verbouwen of onderhouden. 

Effect lage btw in installatiebranche groot 
In de installatiebranche leidt het lage-btw-tarief bij 57% van de bedrijven tot meer opdrachten en bij particulieren en 14% meer opdrachten bij professionele opdrachtgevers. In de komende maanden verwacht de helft van de ondervraagde ondernemers meer opdrachten en omzet dankzij de lage btw. Veel consumenten profiteren van de lage btw om hun badkamer te renoveren, een energiezuinige cv-ketel aan te schaffen of zelf energie te gaan opwekken met bijvoorbeeld zonnepanelen. 

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste…