De Technische Installatiebranche gaat in samenwerking met de overheid investeren in het ontwikkelen van ‘green skills’. Om energie te besparen moeten er veel aanpassingen worden gedaan in het landelijke vastgoed bestand en daarvoor is nieuwe kennis nodig. Naast energiebesparing voor de samenleving moet het plan werkgelegenheid opleveren voor de sector.

Sectorplan installatiebranche
Dit staat in het sectorplan dat voortvloeit uit het Sociaal Akkoord dat in 2013 tussen de overheid en de Sociale Partners is gesloten. Elke sector kreeg de mogelijkheid een sectorplan in te dienen en daarvoor financiering aan te vragen. Het sectorplan van de installatiebranche is 15 mei jongstleden goedgekeurd door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Lodewijk Asscher. Voor het plan wordt 18,7 miljoen beschikbaar gesteld door het ministerie van SZW op basis van cofinanciering vanuit de sector.

Green skills
Voorzitter Titia Siertsema van UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie van de sector, is blij met het plan. ‘De komende jaren heeft de installatiebranche een enorme uitdaging om woningen en gebouwen in ons land energiezuinig te maken. Dat gaat heel veel werk opleveren. Daarvoor hebben we wel technici nodig die beschikken over green skills. Het sectorplan ondersteunt ons om onze huidige én nieuwe medewerkers te voorzien van de kennis op het gebied van energiebesparing en duurzame energie.’ 

Werkgelegenheid
In het plan zijn praktische maatregelen opgenomen zoals het realiseren van extra omscholingsactiviteiten om competenties te ontwikkeling die nodig zijn voor het energiezuinig maken van vastgoed. Ook moeten er meer leerwerkplekbegeleiders komen en komen er specifieke trajecten voor zij-instromers. Oudere werknemers zullen worden opgeleid om hun vakmanschap te kunnen overdragen aan de nieuwe generatie. Om ook voor de toekomst voldoende geschoolde vakvrouwen en -mannen in de sector te hebben zullen er 2800 extra leerwerkplekken komen.