Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Installatietechniek

Unica stimuleert wetenschappelijk brandveiligheidsonderzoek

02-07-2014, 08:50
Unica stimuleert wetenschappelijk brandveiligheidsonderzoek
Unica Automatic Sprinkler, het in brandbeveiliging gespecialiseerde bedrijf binnen Unica Groep, is onlangs toegetreden tot de stichting FSE wo2. Deze stichting heeft als doel het vergroten van de kennis over brandveiligheid door het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek. De stichting ondersteunt de fellow (praktijkhoogleraar) Fire Safety Engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven. Unica geeft hiermee een krachtig signaal af dat zij wil bijdragen aan een brandveiliger samenleving. 
 
Het fellowship Fire Safety Engineering is in 2012 ingesteld als reactie op heersende bezorgdheid over de invulling van brandveiligheid binnen de huidige leerstoelen aan de academische bouwkunde-opleidingen. Sinds 2014 wordt het fellowship extern ondersteund door de stichting ‘Fire Safety Engineering – wetenschappelijk onderzoek en onderwijs’, kortweg FSE wo2. De partners in de stichting (bedrijven, overheden en kennisinstituten) zetten zich in om het onderwijs en onderzoek over brandveiligheid op academisch niveau vorm te geven. Zo ontstaat bovendien een interactie tussen universiteit (TU Eindhoven) en bedrijfsleven. De stichting financiert gericht wetenschappelijk onderzoek op het gebied van brandveiligheid voor zowel publiekrechtelijke als private doelen, dus zowel voor persoonlijke veiligheid als schadebeperking, duurzaamheid, flexibiliteit en robuustheid.
 
Brandveilige leef- en werkomgeving
Volgens Tom Verschoor, directeur van Unica Automatic Sprinkler en inmiddels tevens lid van de Raad van Toezicht van stichting FSE wo2, sluiten de doelstellingen van de stichting naadloos aan op de filosofie van Unica. “Ons bedrijf is één van de grootste spelers op het gebied van brandveiligheidsinstallaties in Nederland. Het is onze missie om bij te dragen aan een brandveilige leef- en werkomgeving. Dat doen wij allereerst met een integraal pakket van innovatieve brandbeveiligingsinstallaties, zoals bijvoorbeeld watermist. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er ook aan de voorkant van de markt kennis wordt opgebouwd over brandveiligheid. Door mee te denken over mogelijk interessante onderzoeksvragen en allianties te vormen met aanpalende bedrijven en organisaties kunnen we onze sector naar een hoger plan tillen.”
 
Verbinding onderwijs en praktijk
Ruud van Herpen, praktijkhoogleraar Fire Engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven en oprichter van stichting FSE wo2, is blij met de toetreding van Unica. “Dankzij bedrijven zoals Unica, die het technisch onderwijs een warm hart toedragen, kunnen we een betere verbinding realiseren tussen onderwijs en praktijk. Dat is waardevol voor alle betrokkenen. Studenten profiteren van de enorme kennis en expertise van mensen uit de praktijk en Unica staat aan de wieg van innovatieve ontwikkelingen in Nederland op het gebied van brandveiligheid in de breedste zin van het woord. Deze samenwerking gaat dus zeker scoren.”

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Unica

Unica is met een netwerk van bedrijven en meer dan 3.000 medewerkers een van de grootste technisch dienstverleners van Nederland. De bedrijven in het netwerk opereren zelfstandig, maar werken tegelijkertijd nauw samen om klanten integrale oplossingen te kunnen bieden. Samen…