Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Installatietechniek

UNETO-VNI: CO2-metingen op scholen hard nodig

21-08-2014, 09:06
UNETO-VNI: CO2-metingen op scholen hard nodig

UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche, roept op om zo snel mogelijk grootschalig CO2-metingen te laten uitvoeren op scholen om de kwaliteit van het binnenmilieu te verbeteren. Dit stelt de installateursvereniging naar aanleiding van berichtgeving bij BNR Nieuwsradio over slecht functionerende ventilatiesystemen. Ook wil UNETO-VNI dat er een verplichting komt om bij nieuwbouw de prestaties van ventilatiesystemen bij oplevering te beproeven.

Volgens UNETO-VNI is het hard nodig om via prestatie-metingen van de CO2-concentraties en de hoeveelheid ventilatielucht in klaslokalen inzicht te verschaffen in de ventilatiekwaliteit op scholen in ons land. Alleen op basis van regelmatige metingen kunnen installaties namelijk goed worden afgesteld en naar behoren blijven functioneren. Uit recente berichtgeving blijkt echter dat het overgrote deel van de scholen niet beschikt over CO2-meters en deze meters ook nauwelijks worden aangevraagd.

Verouderde installaties
UNETO-VNI wijst erop dat het overgrote deel van de ventilatiesystemen in Nederlandse scholen verouderd is en dringend toe is aan vervanging of aanpassing. De kritiek op het functioneren van ventilatiesystemen neemt de installateurskoepel zeer serieus. Deskundige Klimaattechniek Fred Vos van UNETO-VNI: ‘Momenteel is  UNETO-VNI betrokken bij een project van de GGD gericht op het verbeteren van de kwaliteit van ventilatiesystemen. Naar verwachting worden daarbij de komende tijd  circa 500 basisscholen bezocht.’

Meer aandacht voor ventilatie
Doelstelling van het project is om scholen bewust te maken van de noodzaak om aandacht te besteden aan een goede ventilatie. Vos: ‘Veel van de geconstateerde problemen hebben te maken met verouderde installaties, verkeerde instellingen, verkeerd gebruik, gebrek aan onderhoud  of zijn te wijten aan ventilatiesystemen die zijn ontworpen voor klaslokalen met veel minder leerlingen dan ze nu huisvesten.’ 

Geluidsniveau
Ook is er kritiek op het geluidsniveau van sommige installaties. Vos: ‘Sinds 2012 mag een ventilatiesysteem maximaal 35 decibel aan geluid voortbrengen. Installaties die voor die tijd zijn opgeleverd, maken mogelijk meer geluid en worden om die reden soms uitgeschakeld. Bij dergelijke installaties is investering in extra geluiddempende voorzieningen wenselijk.’

Om de kwaliteit van nieuwe installaties te waarborgen, is er inmiddels een ontwerprichtlijn voor ventilatie van scholen uitgewerkt. Een  instrument voor kwaliteitsborging voor het ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen in scholen is in ontwikkeling.    

Prijsdruk bij nieuwbouw
Ook bij de nieuwbouw van scholen laten veel ventilatiesystemen te wensen over. Volgens Vos heeft dat onder andere te maken met de beperkte budgetten. ‘Er is wel geld beschikbaar om architecten een fraai ontwerp te laten maken en een gebouw neer te zetten, maar op het ontwerp en de uitvoering van de ventilatiesystemen wordt beknibbeld. Terwijl die juist de leefbaarheid van een schoolgebouw bepalen. Onder prijsdruk wordt te vaak niet gekozen voor kwaliteit, maar voor de laagste prijs. Met alle gevolgen van dien.’  

Leerprestaties
Ventilatie-expert Vos wijst erop dat een verbetering van de kwaliteit van ventilatiesystemen aantoonbaar bijdraagt aan betere leerprestaties. ‘Onderzoek van TNO heeft aangetoond dat een gebrek aan ventilatie concentratieverlies en hoofdpijn veroorzaakt en dus een negatief effect heeft op de leerprestaties. Ook het werk van docenten lijdt eronder.’ TNO heeft geconstateerd dat in 80% van de klaslokalen de CO2-concentratie te hoog is. Een slecht binnenmilieu kan leiden tot hoofdpijn, vermoeidheid, slijmvliesirritaties, overdracht van infectieziekten en astma-aanvallen. Vos roept op nog voor de komende winter in actie te komen. Vooral bij strenge vorst als de ramen in veel  klaslokalen worden gesloten, stijgt het CO2-gehalte namelijk tot een onaanvaardbaar hoog niveau.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste…