Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Installatietechniek

Van Dorp installaties behaalt voortijdig doelstelling CO2 reductie

01-10-2014, 15:03
Van Dorp installaties behaalt voortijdig doelstelling CO2 reductie

Van Dorp installaties bv heeft haar doelstellingen op het gebied van CO2 emissiereductie bereikt. In de periode 2010 – 2013 is er een reductie van 21% bewerkstelligd. De doelstelling van 17% voor 2015 is daarmee ruimschoots gehaald. Voor Van Dorp installaties een prestatie om trots op te zijn. Van Dorp installaties is al jarenlang actief op het gebied van milieu en duurzaamheid. Het bedrijf is dan ook zeer trots op het behalen van dit resultaat en bedankt alle betrokkenen, die deze prestatie hebben mogelijk gemaakt.

CO2 Bewust Certificaat voor gehele bedrijf
In 2010 is er een aanvang gemaakt met de certificering voor de CO2 Prestatieladder. In een zeer korte tijdspanne behaalde Van Dorp installaties niveau 5. Uniek in dit proces is dat Van Dorp installaties zelfstandig alle maatregelen wist te treffen en alle partijen kon overtuigen mee te doen. Niveau 5 stelt namelijk niet alleen hoge eisen aan de duurzaamheid en transparantie van de eigen organisatie, maar ook aan diens leveranciers en onderaannemers. Jaarlijks moeten bijvoorbeeld alle A-aanbieders de CO2 footprint van de eigen organisatie aanleveren. Zij worden op deze wijze gestimuleerd om na te denken over het eigen energieverbruik, de bijbehorende CO2 emissies en hoe zij die kunnen reduceren. Het beoogde sneeuwbaleffect krijgt daarmee vorm.

Er zijn door Van Dorp installaties de afgelopen periode een aantal belangrijke stappen gezet:
– Verduurzaming van alle vastgoed middels pv panelen, WKO etc.
– Overstap naar groene energie, zowel voor stroom als gas voor alle 14 vestigingen.
– De verduurzaming van het wagenpark en de acties onder de medewerkers m.b.t. mobiliteit leverde een brandstofbesparing op van 10% t.o.v. 2010.
– Het jaarlijks aanleveren van de CO2 footprint van de A-aanbieders is opgenomen in de nieuwe inkoopvoorwaarden.

Ook in de toekomst
Met het behalen van dit resultaat toont Van Dorp installaties dat zij milieu en duurzaamheid serieus neemt. Ook in de toekomst blijft Van Dorp installaties werken aan een verdere reductie van haar energie en brandstofverbruik en daarmee haar CO2 emissies. De doelstellingen worden verder aangescherpt en blijven onder jaarlijks toezicht van de certificeerder.

Wat is de CO2 prestatieladder?
De CO2 prestatieladder is een instrument, dat bedrijven stimuleert om na te denken over de CO2 emissies van de eigen organisatie en die van hun leveranciers. De ladder kent vijf niveaus die een gunningvoordeel op kunnen leveren bij inschrijvingen waarin EMVI criteria, zoals duurzaamheid en milieubelasting worden meegewogen.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Van Dorp Installaties B.V.

Van Dorp is een innovatieve en duurzame technisch dienstverlener, met 15 vestigingen door heel Nederland. Techniek is onze basis, maar onze toegevoegde waarde zit hem in het verzorgen van de totale technische en facilitaire dienstverlening. Zo helpen wij uw doelstellingen…