Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Installatietechniek

CO2-uitstoot Strukton in 2014 fors gedaald

09-04-2015, 08:33
CO2-uitstoot Strukton in 2014 fors gedaald

In 2014 heeft Strukton een forse reductie in de CO2-uitstoot gerealiseerd. De daling is 5,5%: in 2013 bedroeg de CO2-uitstoot nog 39.700 ton, in 2014 was dit 37.500 ton. Dat betekent een afname met 2.200 ton.

 

Reductiedoelstellingen

Strukton heeft de ambitie zijn CO2-uitstoot, gerelateerd aan de bedrijfsopbrengsten, jaarlijks met 2% te laten dalen. De jaarlijkse metingen worden gedaan tegen de achtergrond van de doelstelling om voor de gehele reikwijdte van energiemanagement op 1 januari 2020 een CO2-uitstootreductie van 15% gerelateerd aan de bedrijfsopbrengsten te realiseren (t.o.v. referentiejaar 2009).

Beide doelstellingen zijn ruimschoots gehaald: het afgelopen jaar is de CO2-uitstoot met 5,5% gedaald en gerelateerd aan referentiejaar 2009 is al een reductie gerealiseerd van 23%.
De huidige cijfers betreffen de absolute CO2-reductie. De relatieve CO2-reductie – gekoppeld aan de bedrijfsopbrengsten – wordt pas openbaar als de jaarcijfers zijn gepubliceerd.

Strukton-Infographic CO2-2015
CO2-uitstoot in tonnen

Scope 1, 2 en 3

Op de CO2-Prestatieladder van SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen) staat Strukton al jaren op de hoogste trede: trede 5. De CO2-Prestatieladder maakt onderscheid in CO2-uitstoot in drie categorieën, oplopend van de eigen directe uitstoot naar de uitstoot van de hele productieketen.

  • Scope 1-uitstoot: uitstoot die we zelf veroorzaken. Voorbeelden zijn het gasverbruik of dieselolie.
  • Scope 2-uitstoot: uitstoot die elders wordt veroorzaakt, maar waarvan we wel rechtstreeks de energie gebruiken, zoals elektriciteit of het openbaar vervoer.
  • Scope 3-uitstoot: uitstoot die vrijkomt bij onze leveranciers en ondermeer gekoppeld is aan de producten die zij aan ons leveren, bijvoorbeeld die van beton of staal.

In 2014 bedroeg de Scope 1-uitstoot 33.700 ton (t.o.v. 34.800 ton in 2013), de Scope 2-uitstoot 1.900 ton (t.o.v. 3.000 ton in 2013) en de Scope 3-uitstoot 1.800 ton (t.o.v. 1.900 ton in 2013).

Leasewagenpark, materieel en gasproductie: 75% van de CO2-uitstoot

De metingen van de CO2-uitstoot maken inzichtelijk wat de belangrijkste bronnen van vervuiling zijn. Deze informatie is relevant voor het bepalen van het energiebeleid om de CO2-uitstoot verder te kunnen reduceren. Bij Strukton zijn het leasewagenpark, het materieel en de gasproductie goed voor 75% van de CO2-uitstoot. Het energiebeleid voorziet daarom vooral in maatregelen op deze drie punten.

  • Lopende maatregelen voor het leasewagenpark zijn o.a. de campagne Absurd Zuinig Rijden – met praktisch tips als laat je auto uitrollen voor een rood stoplicht, controleer elke maand de bandenspanning en zet de airco uit – de aanpassing van de leaseregeling waardoor alleen nog zuinige dieselauto’s via de lease worden uitgegeven, de beschikbaarheid van een pool elektrische auto’s en de inzet van videoconferentie.
  • De machinisten van materieel zijn getraind in Het Nieuwe Draaien – een variant op Het Nieuwe Rijden waarbij wordt aangeleerd om machines uit te zetten als er tijdens de werkzaamheden wordt gepauzeerd.
  • De gasproductie komt voort uit de asfaltcentrales van Strukton. Dit kan worden teruggedrongen door de elektriciteit te vergroenen. Dit is inmiddels gebeurd op twee grote projecten en bij de asfaltcentrale van dochterbedrijf Ooms Civiel.

Projecten

In lijn met de nieuwste versie van de CO2-Prestatieladder meet Strukton ook de CO2-uitstoot op projectniveau. In 2014 bracht de uitvoering van projecten 26.750 ton CO2-uitstoot met zich mee. Dit is een daling van 6% ten opzichte van vorig jaar (2013: 28.500 ton).

Belangrijke CO2-reducerende maatregelen voor projecten zijn:

  • Groene stroom i.p.v. dieselaggregaten
  • Installeren van energiezuinige installaties
  • Inzet van energiezuinige bouwverlichting
  • Huisvesting in een pand i.p.v. een – vaak slecht geïsoleerde – bouwkeet

Keteninitiatieven

Strukton neemt deel aan een aantal keteninitiatieven, zoals Het Nieuwe Draaien, de Green Deal Verduurzaming Betonketen en ‘100%load, 100%lean’.

Twee CO2 Bewust certificaten

De cijfers in dit bericht gelden voor de werkmaatschappijen Strukton Civiel, Strukton Worksphere en Strukton Integrale Projecten, die samen vallen onder het CO2 Bewust certificaat van Strukton Groep.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Strukton WorkSphere B.V.

Iedereen heeft recht op een comfortabele, veilige en bereikbare wereld, nu en in de toekomst. Daarvoor zet Strukton WorkSphere B.V. zich al meer dan 95 jaar in. Wij richten ons in eerste instantie op onderhoud en beheer, en passen daarvoor…