MoBius consult heeft in opdracht van de Rijksoverheid onderzoek uitgevoerd naar recent opgeleverde energiezuinige scholen en kantoren. Het leverde een rapport op met de 14 energiezuinigste kantoren en 16 energiezuinigste scholen.
Opvallend is dat de focus bij scholen vooral ligt op passief bouwen en bij kantoren op installatietechniek en regeltechniek. Een verschil is ook dat de scholen veelal traditioneel zijn aanbesteed en gefinancieerd, terwijl de kantoren geen traditioneel bouwproces kennen.

Zeven van de 14 kantoren zijn in een DBM-traject ontwikkeld, met een onderhoudscontract voor 10 tot 20 jaar (6 projecten). Vier kantoren zijn ontwikkeld in een bouwteam en drie projecten zijn in eigen beheer ontwikkeld.

Scholen

De ontwerpen van de meeste energiezuinige scholen hebben vergelijkbare eigenschappen. De basiselementen zijn:

 • goed geïsoleerde bouwkundige schil;
 • compacte vorm en zongeoriënteerd;
 • warmtepomp met warmtekoudeopslag in een gesloten bron en lagetemperatuurverwarming;
 • gebalanceerde ventilatie met CO2-sturing en WTW;
 • energiezuinige verlichting. In de lokalen wordt vaak niet gekozen voor verlichting op basis van bewegingssensoren.

Met deze maatregelen kan een gebouw met een EPC van ca. 0,65 worden gerealiseerd. Door aanvullend PV-panelen toe te passen, kan de EPC naar 0 (of lager) worden teruggebracht.
MFC Westergeest Triemen staat bovenaan de lijst van energiezuinigste scholen, met een EPG van -0,2.

Kantoren

De kantoren variëren sterk in omvang. Bijna alle kantoren bevinden zich in het hoge kwaliteitssegment, waar bijvoorbeeld ook veel aandacht is voor een goed binnenklimaat. Bij kantoren worden vergelijkbare technieken toegepast als bij de scholen. De focus ligt echter meer bij installatietechniek en regeltechniek en minder bij bouwkundige maatregelen. De basiselementen zijn:

 • goede bouwkundige schil;
 • compacte vorm en zongeoriënteerd;
 • warmtepomp met WKO in een open bron en lagetemperatuurverwarming;
 • gebalanceerde ventilatie met CO2-sturing en WTW;
 • energiezuinige verlichting met aanwezigheidsdetectie en daglichtregeling;
 • intelligent gebouwbeheersysteem met monitoring op afstand en terugkoppeling.

Hiermee kan een gebouw met een EPC van ca. 0,55 worden gerealiseerd. Met aanvullende PV-panelen is een EPC van 0 (of lager) mogelijk.
TNT Green Office in Hoofddorp voert met een EPG van -1,6 de lijst van energiezuinigste kantoren aan.