Aanpassing van de BRL 8000 ‘Ontwerpen en bouwen van tuinbouwconstructies en –installaties’ en van de BRL 8001 ‘Kwaliteitssysteem voor het vervaardigen en leveren van systemen, componenten en installaties voor de kassenbouwsector.
 
 
De BRL 8000 ‘Ontwerpen en bouwen van tuinbouwconstructies en –installaties’ en de BRL 8001 ‘Kwaliteitssysteem voor het vervaardigen en leveren van systemen, componenten en installaties voor de kassenbouwsector zijn op een groot aantal paragrafen aangepast.

Per 15 september 2015 heeft KvINL de aangepaste BRL-en vastgesteld en bindend verklaard.

Wat betekent dit voor u?
Als certificaathouder van de BRL 8000 en/of de BRL 8001 behoort u per 15 september 2016, een jaar na de bindend verklaring, volgens de aangepaste BRL te kunnen werken.

Bestaande certificaten verliezen per 15 september 2016 hun geldigheid.

Om welke wijzigingen gaat het?
De twee BRL-en zijn onder meer aangepast aan Bouwbesluit 2012, de nieuwe milieuwetgeving, het Waterbesluit en de Arbowet.

De aanpassingen zijn gebaseerd op de eveneens vernieuwde ISSO-publicaties 86, 87 en 88. Voor bepaalde eisen verwijzen de BRL-en naar specificatiebladen in deze ISSO-publicaties.