46% van de (bijna-)ongevallen met koolmonoxidevergiftiging wordt veroorzaakt door cv-installaties en niet alleen door verouderde geisers of gebrek aan onderhoud. Dit harde gegeven komt uit het onlangs verschenen rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Waarom geven gasinstallaties nog steeds zoveel problemen?
 

Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) over koolmonoxidevergiftigingen, gepubliceerd op 18 november 2015, beschrijft vaak voorkomende factoren, te weten:

• foutieve montage
• onjuiste uitmonding rookgasafvoer
• lekken in de rookgasafvoer 
• winddruk en ventilatie
• foutieve instellingen in de cv-ketel

Regelmatig is sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. 
Ongevallen komen ook voor omdat bij onderhoud vaak alleen naar de cv-ketel wordt gekeken; het totale systeem verlangt echter aandacht. Opmerkelijk: de helft van de cv-installaties die problemen veroorzaken is minder dan tien jaar oud. Maar liefst tweederde daarvan heeft een onderhoudscontract. Een onderhoudscontract zou toch een garantie moeten zijn voor een goede en juiste werking, verwacht de consument.

Goedkoop is duurkoop

Behalve naar installatiefouten kijkt het OvV-rapport ook naar fabrikanten. Zij behoren toestellen te maken die storingsbestendig en ‘failsafe’ zijn. Daarbij moeten de fabriekshandleidingen duidelijker worden, aldus de OvV. De invloed van de consument wordt eveneens genoemd. Twee derde van de installateurs ervaart een spanningsveld tussen veiligheid enerzijds en dienstverlening anderzijds. Consumenten zoeken naar de goedkoopste aanbieder wat ten koste gaat van kwaliteit. Niet alle consumenten hebben er bijvoorbeeld begrip voor als bij ketelvervanging ook de rookgasafvoer moet worden geïnspecteerd en zo nodig vervangen. 

Installatiesector op scherp
Met de kritiek van het OvV gaan diverse organisaties binnen de installatiesector aan de slag, waaronder brancheorganisatie Uneto-VNI en Kwaliteit voor Installaties Nederland. In principe is alle kennis die nodig is voor veilige installatie en voor het onderhoud beschikbaar. Die kennis moet in de regel vertaald worden naar praktijkgerichte documenten, de taak van ISSO, en gebord worden in regelingen, taak van KvINL.