Woningcorporatie Portaal heeft € 200 miljoen ontvangen van de Europese Investeringsbank (EIB). Dit bedrag is bestemd om bestaande woningen energieneutraal te maken en nieuwe energie-neutrale woningen te bouwen.

 

“Ten eerste kunnen we hiermee een impuls geven aan het energiezuiniger maken van onze woningen”, legt Dirk Jan van der Zweep, lid van de Raad van Bestuur van Portaal, uit. “Dat is goed voor onze huurders en het milieu. Ze betalen weliswaar iets meer huur voor hun energiezuinige huis, maar daar staat tegenover dat hun energielasten substantieel dalen. En dat komt de betaalbaarheid te goede.”

Daarnaast vindt hij het goed dat er een nieuwe partij is opgestaan, die het belang van de sociale woningbouw onderschrijft en daarin een rol wil spelen.

Stedelijke vernieuwing en duurzame gemeenschappen

Met deze lening financiert Portaal een substantieel deel van haar investeringsprogramma, met de nadruk op het energiezuinig maken van bestaande woning en de bouw van nieuwe energieneutrale woningen. Dit past binnen de Europese doelstellingen voor stedelijke vernieuwing en duurzame gemeenschappen en daarmee binnen de doelstellingen van de EIB, meldt deze Europese bank.

“Samen met de recente lening aan de NWB Bank – waarvan zo’n 70% voor deze sector bestemd is, toont deze operatie de inzet van de EIB voor de sociale woningsector in Nederland”, meldt EIB-vicepresident Pim van Ballekom. “Betaalbare huizen zijn belangrijk, maar moeten wel aan bepaalde eisen voldoen als het op milieuvriendelijkheid aankomt. Portaal zet zich hiervoor in en verdient onze volle steun.”

Het investeringsprogramma bestaat in eerste instantie uit meer dan 40 kleinere duurzaamheids-projecten in de regio’s waar Portaal actief is en bestrijkt daarbij bijna 5.000 woningen.