Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Installatietechniek

‘Arbeidsmarktmaatregelen van Asscher eerste stap in goede richting’

25-04-2016, 08:59
‘Arbeidsmarktmaatregelen van Asscher eerste stap in goede richting’

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is bereid om diverse knelpunten in de Wet werk en zekerheid en rond loondoorbetaling bij ziekte weg te nemen. De minister kondigde dat aan na overleg met sociale partners en de fracties in de Tweede Kamer. UNETO-VNI ziet de maatregelen van Asscher als een eerste stap in de goede richting.

 
Werkgevers krijgen voortaan na twee jaar ziekte van een werknemer de transitievergoeding bij ontslag vergoed door het UWV. Verder heeft Asscher afspraken gemaakt om de ontslagprocedure bij het UWV te vereenvoudigen en problemen bij betaling van de transitievergoeding op te lossen.

De leeftijd waarop het minimumloon ingaat, daalt van 23 naar 22 jaar. Om de loonkostenstijging als gevolg van de beperking van het  minimum jeugdloon teniet te doen, komt er een compensatie voor werkgevers. Asscher heeft toegezegd om een verdere verlaging van de leeftijd van het minimumjeugdloon naar 21 jaar pas te overwegen na evaluatie van de werkgelegenheidseffecten.

Titia Siertsema, voorzitter van UNETO-VNI, is positief over de maatregelen die Asscher nu neemt. ‘De minister neemt een aantal knelpunten weg waar onze leden al jaren last van hebben. Maar we moeten meer stappen zetten om de arbeidsmarkt beter te laten functioneren. De werkgeverslasten zijn nog altijd te hoog. Daardoor zijn ondernemers terughoudend bij het aannemen van nieuw personeel.’

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste…