Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Installatietechniek

Verbijsterende plannen uit Den Haag

28-04-2016, 08:55
Verbijsterende plannen uit Den Haag

Als brancheorganisatie hebben we er meestal geen belang bij om te schoppen tegen plannen en maatregelen van ministers en staatssecretarissen. Doorgaans willen we min of meer dezelfde kant op en dan is samenwerken productiever dan kritiek leveren. Maar er zijn van die dagen, waarop de Haagse ideeën je zodanig verbijsteren, dat je wel móet reageren. Vandaag is zo’n dag.

Laat ik beginnen met staatssecretaris Dekker van Onderwijs. Zijn plannen voor het vmbo zorgen voor donkere wolken boven het techniekonderwijs. Als het aan Dekker ligt, krijgen de techniekopleidingen op het vmbo vanaf volgend schooljaar tien tot vijftien procent minder te besteden. Om de bekostiging te vereenvoudigen, wil de bewindsman een vaste bijdrage per leerling invoeren. Wat hij daarbij over het hoofd ziet, is dat er binnen het vmbo enorme verschillen bestaan in de kosten van onderwijs. Tegenover relatief goedkope onderwijsvormen staan de techniekafdelingen, die hoge investeringen vragen. Gaan de plannen van Dekker door, dan zijn er straks minimaal 100 leerlingen nodig om een techniekafdeling financieel overeind te houden. Het overgrote deel van de vmbo-scholen heeft een techniekafdeling met hooguit 40 leerlingen.

 
Dat gaat dus fout.

Veel scholen hebben straks te weinig geld om technisch praktijkonderwijs te kunnen geven; de inrichting van een praktijklokaal kost al gauw een half miljoen euro. Het gevolg zal zijn dat op veel plaatsen in ons land het techniekonderwijs verdwijnt. Dat is ronduit rampzalig voor de instroom van jonge vakmensen in onze branche. Bovendien is het onacceptabel dat de staatssecretaris de ambitie dwarsboomt van jongens en meisjes met belangstelling voor techniek. Kies je voor techniek, dan moet je er in ons land op kunnen rekenen dat je in je directe omgeving een goede school vindt met voldoende praktijkfaciliteiten.

Het zal niemand verwonderen dat UNETO-VNI in actie is gekomen tegen de plannen van de staatssecretaris. De installatiebranche kan niet bestaan zonder de instroom van jongeren die degelijk praktijkonderwijs hebben gehad. Omdat dat óók geldt voor andere techniekbranches, hebben wij samen een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamercommissie voor Onderwijs en naar staatssecretaris Dekker. Daarnaast hebben we de publiciteit gezocht om duidelijk te maken dat de voorgenomen bekostiging van het vmbo desastreuze gevolgen zal hebben voor onze branche.

Opleidingsfondsen achterhaald?

Een collega van Dekker deed onlangs ook een duit in het (verkeerde) zakje. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil een nationaal opleidingsfonds oprichten. Volgens Asscher zijn de opleidingsfondsen per sector achterhaald. Ze zouden onvoldoende inspelen op de dynamiek van de huidige arbeidsmarkt, alleen oog hebben voor de opleidingsbehoefte in de eigen sector en onvoldoende op innovatie zijn gericht.

Asscher slaat de plank volledig mis.

Opleidingsfondsen in de techniek leiden ook zij-instromers op,  ze werken nauw samen met andere sectoropleidingsfondsen en besteden juist voortdurend véél aandacht aan innovatie. De toekomstverkenning Radar 2020 is er een overtuigend voorbeeld van.

Het opleidingsfonds voor de installatiebranche, OTIB, heeft gedetailleerde kennis van de beroepen in onze branche en weet precies aan welk vakmanschap bedrijven behoefte hebben. Bovendien beschikt het fonds over een hecht regionaal netwerk, waarin vraag en aanbod optimaal op elkaar worden afgestemd.

En dan nog iets: het zijn in onze branche de bedrijven zélf die de sectorgelden opbrengen. Wil de minister daar alsjeblieft met zijn handen van afblijven?

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste…