Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Installatietechniek

UNETO-VNI stelt verbeteringen voor in Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen

30-09-2016, 08:53
UNETO-VNI stelt verbeteringen voor in Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen

Vandaag is er een hoorzitting/rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen. UNETO-VNI is een van de partijen die gelegenheid krijgt haar visie te geven op dit wetsvoorstel. De brancheorganisatie is in grote lijnen positief, maar zet wel vraagtekens bij de toename van de administratieve lasten en aansprakelijkheid en de samenstelling van de toelatingsorganisatie.


Erkende kwaliteitsverklaringen

Volgens UNETO-VNI brengt het wetsvoorstel zoals het er nu ligt, extra kosten met zich mee, omdat de administratieve lasten toenemen. Kwaliteitsborgers houden in de nieuwe situatie per werk toezicht op de geleverde kwaliteit en brengen daarvoor kosten in rekening. Hierdoor verschilt het kwaliteitsniveau per werk. Dit staat verdere conceptualisatie  en industrialisering in de weg, waardoor de bouwkosten zullen stijgen. Bovendien wordt het kwaliteitsbeleid in de bedrijven ernstig bemoeilijkt. Dit beleid vormt ook de grondslag voor opleidingen in de bedrijfstak en het functioneren van de kwaliteitsbewaking. Het belangrijkste bezwaar van UNETO-VNI is dat de wetgever een nieuw systeem opstelt voor kwaliteitsborging, dat voorbijgaat aan de huidige certificaten en erkenningen. Als het aan UNETO-VNI ligt, blijft het bestaande stelsel van Erkende Kwaliteitsverklaringen bestaan.

Buitensporige toename van de aansprakelijkheid

Het wetsvoorstel voorziet in een forse toename van de aansprakelijkheid. Momenteel is de aannemer in de praktijk na oplevering grotendeels niet meer aansprakelijk voor gebreken die de opdrachtgever bij oplevering had kunnen ontdekken. Straks blijft de aannemer ook ná oplevering van het gebouw of de woning meestal aansprakelijk voor gebreken. Deze aansprakelijkheid tot twintig jaar kan hij vervolgens contractueel bij zijn onderaannemers, waaronder installateurs, neerleggen. UNETO-VNI is het er niet mee eens dat installateurs die actief zijn in de zakelijke markt deze aansprakelijkheid alleen door expliciete afwijzing kunnen afwenden. Dat is in de praktijk niet mogelijk. Een uitgebreide aansprakelijkheid  is bovendien onnodig aangezien professionele opdrachtgevers tijdens de voorbereiding al veel invloed op het project uitoefenen en zelf meestal de juridische voorwaarden bepalen. De voorgestelde uitbreiding van de aansprakelijkheid vinden wij dan ook buitensporig.

Vakkennis in toelatingsorganisatie

Een onafhankelijke toelatingsorganisatie bepaalt straks welke systemen voor kwaliteitsborging de partners in een project mogen hanteren. UNETO-VNI heeft er geen vertrouwen in dat die instantie op alle onderdelen van het bouwbesluit goed is ingevoerd. Het is in de praktijk nagenoeg onmogelijk om alle details te kennen van de bedrijfsactiviteiten  die bij aannemers, onderaannemers en bouwstoffenleveranciers nodig zijn om een goed gebouw op te leveren. Wat UNETO-VNI betreft, moet de wet regelen dat ook installateurs een stem krijgen in deze toelatingsorganisatie.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste…