Het kabinet moet dringend meer investeren in het technische VMBO; meer geld en een landelijke regisseur die tot taak heeft om het technisch VMBO weer succesvol te maken. Dat staat in de petitie die voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland vandaag in Den Haag mede namens VNO-NCW, de technische branches waaronder UNETO-VNI en de technische platforms van het VMBO aanbiedt aan de vaste kamercommissie voor Onderwijs. Mede door de ontoereikende bekostiging verdwijnen steeds meer technische afdelingen op VMBO-scholen. ‘Het is inmiddels 5 over 12’, aldus Van Straalen.

In bijvoorbeeld de provincie Drenthe, maar ook in steden als Leeuwarden, Haarlem en zelfs Utrecht is het aanbod van technisch VMBO-onderwijs nu al ‘dramatisch’, zegt Van Straalen. ‘Hoe kunnen we jongeren verleiden tot een technisch beroep als ze niet op fietsafstand een VMBO-opleiding in die richting kunnen volgen? Nu al kan een toenemend aantal jongeren niet naar een technische VMBO-school omdat die uit de stad of regio is verdwenen.’

De ondernemersorganisaties en technische platforms van het VMBO slaan met de petitie alarm over de situatie in het technisch VMBO. In verschillende  branches zijn al of dreigen tekorten aan technische vakmensen op MBO-niveau, zoals installateurs, elektromonteurs en verschillende functies in de bouw. En de verwachting is dat de werkgelegenheid in techniek en ICT de komende jaren alleen maar zal toenemen. ‘Het VMBO  is de belangrijkste aanvoerroute voor vakopleidingen in het MBO, dus het is van het grootste belang dat we daar nu eens in gaan investeren. Anders stokt op de steeds meer plaatsen de aanvoer, met alle gevolgen van dien.’

Bekostiging ontoereikend

De belangrijkste oorzaak dat steeds minder scholen technisch VMBO aanbieden, is de ontoereikende bekostiging vanuit het rijk. Technisch onderwijs is gemiddeld duurder dan andere richtingen, met name vanwege de inrichting van praktijklokalen. Daarbij komt dat de scholen geen extra middelen krijgen voor de introductie van de nieuwe technische examenprofielen die voor het VMBO zijn vastgesteld. In de nieuwe profielen gaan meerdere technische programma’s op in één nieuw profiel. In het profiel Produceren, Installeren en Energie worden bijvoorbeeld elektrotechniek, installatietechniek en werktuigbouw samengevoegd. Een school die nu niet alle drie de richtingen aanbiedt, moet voor een goede invulling nieuwe inventaris aanschaffen. ‘En als daar geen geld voor is, snap ik het nog ook dat ze ervoor kiezen om dat profiel helemaal niet meer aan te bieden. Dat is wat er nu gebeurt. En daar is écht het kabinet aan zet.’

Meer geld en een landelijk regisseur

De ondertekenaars van de petitie willen dat er een fonds van 2 miljoen euro wordt ingericht, waarop scholen een beroep kunnen doen voor de inrichting van goede technische profielen. Daarnaast moet de ‘gewone’ bekostiging van het technisch VMBO opnieuw worden vastgesteld op basis van goede kostenoverzichten van de diverse profielen. ‘De scholen komen met de huidige bekostiging niet uit.’

De verschillende organisaties vragen in de petitie ook om een landelijk regisseur, die tot taak heeft om van het technisch VMBO weer een succes te maken. Van Straalen: ‘Dat kan betekenen dat in een aantal regio’s of steden weer een technisch VMBO moet worden ingericht. De regisseur moet voldoende menskracht beschikbaar hebben om dit proces te starten, te volgen en tot een goed einde te brengen. In samenspraak met MBO-scholen in de buurt en andere stakeholders.’

‘Zet in op hogere instroom VMBO’

Ook van groot belang is dat de instroom van leerlingen in het VMBO extra aandacht krijgt. Te weinig jongeren op dat niveau kiezen nu voor een technische opleiding. ‘Met het Techniekpact zijn we er wel in geslaagd om die instroom in het hoger onderwijs omhoog te krijgen, maar in het vmbo lukt dat onvoldoende’, zegt Van Straalen. Een van de oorzaken is dat niet-westerse jongeren doorgaans een voorkeur hebben voor economisch-administratief onderwijs. ‘Dat biedt op middelbaar niveau een zeer beperkt perspectief op werk, terwijl de kansen in de techniek juist enorm zijn. Ook daar moet het kabinet extra inzet op plegen: om jongeren en hun ouders te overtuigen van de meerwaarde van techniekonderwijs voor hun toekomst.’