Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Integrale Projecten

Nieuwe huisvesting Pieter Baan Centrum in Almere

11-01-2017, 10:06
Nieuwe huisvesting Pieter Baan Centrum in Almere

Heijmans gaat in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf het nieuwe onderkomen van het NIFP Pieter Baan Centrum in Almere realiseren. Het forensisch psychiatrisch onderzoekscentrum wordt gehuisvest op het terrein van de Oostvaarderskliniek. Met de opdracht is een aanneemsom van bijna € 9 miljoen gemoeid. De voorbereidingen starten in januari 2017, de oplevering vindt circa een jaar later plaats.

De huisvesting van het huidige Pieter Baan Centrum (PBC) in Utrecht, dat onderdeel uitmaakt van Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie, is gedateerd. Daarom zal het PBC zijn werkzaamheden verhuizen naar het terrein van de Oostvaarderskliniek in Almere. Heijmans draagt zorg voor zowel alle bouwkundige als installatietechnische voorzieningen voor een nieuw te realiseren kantoor met buitenruimte, een entree/portiersloge, een toegangsweg en parkeerterrein met circa 100 parkeerplaatsen.

Tijdens de verbouwing blijft de Oostvaarderskliniek in gebruik. Er worden maatregelen getroffen om een veilige omgeving tijdens de werkzaamheden te borgen. Opgedane kennis en ervaring vanuit projecten als PI Zwolle, Veldzichtkliniek en het Pieter Baan Centrum in Utrecht worden toegepast op het project.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Heijmans

Heijmans N.V. is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, bouw & techniek en infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans…