Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Integrale Projecten

Heijmans controleert 32 legeringsgebouwen van Defensie op brandveiligheid

31-05-2017, 10:47
Heijmans controleert 32 legeringsgebouwen van Defensie op brandveiligheid

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf gaat Heijmans 32 legeringsgebouwen van het ministerie van Defensie op brandveiligheid onderzoeken en aanpassen. Deze gebouwen voldoen niet altijd meer aan de huidige brandveiligheidseisen.

Om er voor te zorgen dat de gebouwen binnen bepaalde tijd veilig te verlaten zijn, moeten er aanpassingen worden verricht. Eind oktober 2018 dient het brandveiligheidsniveau van de gebouwen op orde te zijn. De opdracht heeft een waarde van ruim €8 miljoen.

Uitvoerig onderzoek

Inmiddels is gestart met een uitvoerig brandveiligheidsonderzoek op alle 32 locaties, om te bepalen wat er exact aangepast dient te worden. Op basis van de uitkomsten, wordt per legeringsgebouw, op basis van het economisch meest voordelig ontwerp (EMVO) een plan uitgewerkt.

De bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden starten in september. Gedurende de werkzaamheden wordt militair personeel tijdelijk ondergebracht in andere legeringsgebouwen.

De locaties

Legeringsgebouwen zijn verblijf- en slaapvertrekken van militairen. Van de 32 legeringsgebouwen bevinden negen gebouwen zich op de Johannes Postkazerne in Darp te Drenthe. De overige 23 staan op het Walaardt Sacre Kamp (twee gebouwen), de Legerplaats in Ermelo (acht gebouwen), de LKOL Tonnet Kazerne (zeven gebouwen), de Prinses Margriet Kazerne (vijf gebouwen) en de Legerplaats bij Oldenbroek (één gebouw).

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Heijmans

Heijmans N.V. is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, bouw & techniek en infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans…