Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Installatietechniek

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen niet op korte termijn

14-07-2017, 10:50
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen niet op korte termijn

Het lijkt erop dat de invoering van de wet kwaliteitsborging voor het bouwen per 1 januari 2018 van de baan is. Tijdens het plenaire debat op 4 juli heeft de Eerste Kamer het verzoek van minister Plasterk voor het uitstellen van de stemming over deze wet gehonoreerd.

 

Als de partijen in de eerste kamer hun mening niet bijstellen zal de minister met een zogenaamde Novelle moeten komen. Het wetsontwerp kan nu niet zonder meer gewijzigd worden. Een novelle is eigenlijk een nieuw wetsontwerp wat het kabinet en de Tweede Kamer opnieuw zal moeten passeren.

De vraag is nu of de Eerste Kamer alsnog omgaat dan wel dat het nieuwe kabinet deze wet op dezelfde manier of licht gewijzigd opnieuw gaat indienen. Omdat de samenstelling van de Tweede Kamer sterk is gewijzigd, kan het zijn dat zij niet nog eens met het wetsontwerp akkoord gaat.

Niet op korte termijn

Het ziet er naar uit dat de wet er niet op korte termijn gaat komen. Gesproken wordt over 1 januari 2019 op zijn vroegst. UNETO-VNI is daar niet helemaal gelukkig mee. We zijn blij dat de verscherpte aansprakelijkheid met name in de business to business nu voorlopig uit de lucht is. Maar de kwaliteit van bouw- en woningtoezicht op installaties kan en moet veel beter. Niet de prijs, maar de kwaliteit moet leidend zijn in de bouw.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De wet kwaliteitsborging voor het bouwen regelt de invoering van een nieuwe manier om toezicht te houden op het bouwen. Het toezicht door ‘Bouw- en Woningtoezicht’ van de gemeenten wordt vervangen door private kwaliteitsborgers die de kwaliteit beoordelen van het gebouw ‘as build’ en dus niet van het bouwplan. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van de aannemer aanmerkelijk uitgebreid. Het belangrijkste doel hiervan is om de rechtspositie van de eindgebruiker (particuliere en de zakelijke bouwconsument) te verbeteren.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste…