Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Installatietechniek

Structurele innovaties essentieel voor toekomst bouw

04-10-2017, 14:45
Structurele innovaties essentieel voor toekomst bouw

Steeds meer bedrijven in de bouwkolom zijn bezig met de innovatie van  hun werkprocessen, producten en diensten. Maar uit de Monitor Bouwketen van het EIB blijkt dat alle partijen in de bouwkolom – ingenieurs- en architectenbureaus, installatie- en bouwbedrijven- vinden dat de innovatiekracht van de sector verder omhoog kan.  Gebrek aan ketensamenwerking, complexe wetgeving en de wijze van aanbesteden staan volgens respondenten verdere innovatie in de weg.

De bouwkolom wil deze knelpunten graag zo snel mogelijk sámen met de overheid aanpakken via de Bouwagenda, het nationale innovatieprogramma voor de bouw. Het EIB constateert dat starre toepassing van wet- en regelgeving en een weinig uitdagend en consistent overheidsbeleid de toepassing van innovatieve oplossingen belemmert. Hierdoor dreigt het aanpakken van urgente maatschappelijke vraagstukken, zoals het terugdringen van de CO2-uitstoot en modernisering van de infrastructuur vertraging op te lopen.

Ketensamenwerking belangrijke succesfactor

De bedrijven in de bouwkolom kijken niet alleen naar de overheid, maar ook naar hun eigen rol. Ketensamenwerking is volgens architecten, ingenieurs, aannemers en installateurs een belangrijke succesfactor voor de implementatie van innovaties. Deze samenwerking kan beter, vinden de respondenten. Vooral ingenieurs- en architectenbureaus geven aan vaak samen te werken met de verschillende ketenpartners op het gebied van innovaties.

Innovatie als aanjager

Ondanks de knelpunten laat het onderzoek van het EIB ook zien dat innovatie in toenemende mate een belangrijke aanjager is binnen de bouwkolom. Zo blijkt dat 100% van de ingenieursbureaus, 60% van de installatiebedrijven, 40% van de architectenbureaus en 30% van de bouwbedrijven innoveert. Om het rendement op hun investeringen te optimaliseren, zegt meer dan 90% van de respondenten dat de ontwikkelde innovaties toepasbaar zijn op meerdere projecten. Ingenieurs- en architectenbureaus passen innovatie vooral toe op hun producten, bouwbedrijven richten zich op het proces. Installatiebedrijven verdelen de aandacht voor innovatie evenwichtig over hun product, proces en organisatie.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste…