Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Installatietechniek

Brancheverkenning industrie: inzicht in trends en ontwikkelingen voor installateur

06-10-2017, 15:09
Brancheverkenning industrie: inzicht in trends en ontwikkelingen voor installateur

De rapportage ‘Brancheverkenning industrie’ met daarin de resultaten van het onderzoek naar trends en ontwikkelingen in een aantal voor de installatiebranche belangrijke industriële sectoren is deze week gepubliceerd. 

 

UNETO-VNI-voorzitter Doekle Terpstra en Wil Dinnessen, lid van de UNETO-VNI-commissie Industrie en directeur van Facta uit Uitgeest, hebben op 3 oktober de rapportage overhandigd aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken.

Toekomstige verwachtingen dienstverlening

Voor de brancheverkenning onderzocht USP Marketing Consultancy vijf industriële sectoren: chemie, food, machines, elektrische apparaten en metaal. De nadruk van het onderzoek lag op de toekomstige verwachtingen van deze sectoren met betrekking tot de dienstverlening van de installatiebranche. Onderwerpen die tegen het licht zijn gehouden zijn Smart Industry (o.a. robotisering, 3D-printing, Digitalisering, Big Data en IoT), Fysieke Veiligheid, Cybersecurity en Energie. Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door OTIB.

Conclusies

Een belangrijke conclusie van de brancheverkenning is dat technisch dienstverleners in toenemende mate actief zijn op de industriële markt en een essentiële schakel zijn in die markt. Ook hebben zij een sleutelpositie als partner van industriële ondernemingen. Een andere belangrijke conclusie is dat voor alle sectoren geldt dat de invloed van digitale technologie in de toekomst naar verwachting sterk zal toenemen. Ook zien vrijwel alle industriële ondernemingen ’total cost of ownership’ als een cruciale factor bij de toepassing van nieuwe technologie, waarbij rendement op lange termijn steeds meer aandacht krijgt.

Toelichting onderzoek tijdens bijeenkomst op 19 oktober

Tijdens de bijeenkomst ‘Aandrijfsystemen 2017: trends in industrie’ op 19 oktober gaan wij in op de laatste ontwikkelingen op het gebied van industriële trends in onderhoud en efficiency van aandrijvingen. Ook geeft Mark de Graaf van USP Marketing Consultancy een toelichting op de resultaten van de brancheverkenning Industrie.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste…