Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Installatietechniek

Nieuwe Techniek Campus Hardinxveld speelt in op tekort aan installatiemonteurs in regio

15-11-2017, 10:53
Nieuwe Techniek Campus Hardinxveld speelt in op tekort aan installatiemonteurs in regio

Op donderdag 9 november opende het Da Vinci College in Hardinxveld-Giessendam een nieuwe praktijkleerlocatie gericht op de installatie- en elektrotechniek.

 
 
 
Burgemeester Heijkoop bezocht de feestelijke opening van de Campus, benadrukte de grote vraag naar goed opgeleide vakkrachten in de regio en bedankte de drie initiatiefnemers, het Da Vinci College, Bouwmensen en Installatiewerk Zuid-Holland Zuid voor het realiseren van de nieuwe leeromgeving aan de Stek in Hardinxveld-Giessendam. De Techniek Campus is er voor startende studenten en voor om- en bijscholing van professionals. In het hybride onderwijsconcept staat de samenwerking met  het bedrijfsleven centraal. Op vrijdag 17 november is de Campus te bezoeken tijdens de Open Dag van het Da Vinci College.

Extra werk voor Technici

Naast de initiërende partijen waren ook het lokale bedrijfsleven, de gemeente Hardinxveld-Giessendam. UNETO-VNI, OTIB en Metechnica actief betrokken bij het tot stand komen van de Techniek Campus. Voorzitter UNETO-VNI Doekle Terpstra sprak tijdens de opening via een videoverbinding tot de bezoekers: ‘In de installatiesector leidt de toenemende vraag nu al tot krapte op de arbeidsmarkt. Het Energieakkoord heeft als resultaat dat technische installatiebedrijven hun inspanningen om Nederland energiezuiniger te maken intensiveren. Daarom moeten we alle zeilen bijzetten om te voorkomen dat een tekort aan technische vakmensen een versnelling van de energietransitie blokkeert.’

Zeer uitgebreid en goed geoutilleerde locatie

Techniek Campus biedt mogelijkheden voor scholing van reguliere BOL (voltijd) en BBL (deeltijd) mbo studenten, zittende medewerkers (werkenden) en werkzoekenden. De locatie is een leeromgeving waar opleidingen en trainingen naadloos aansluiten op de bedrijfspraktijk. Studenten én professionals krijgen praktijkgerichte lessen in een realistische en contextrijke leeromgeving. De leeromgevingen (zoals oefenruimtes, praktijklokalen maar ook het theorielokaal) zijn voorzien van nieuwe materialen waaronder een uitgebreide sanitair hoek, een realistische nabootsing van een woning inclusief dak, een elektrotechnisch praktijkgedeelte en theorielokaal met digibord. 

 

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste…