Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Installatietechniek

SPIE plaatst in opdracht van Rijkswaterstaat extra bellenschermen tegen verzilting

12-09-2018, 11:39
SPIE plaatst in opdracht van Rijkswaterstaat extra bellenschermen tegen verzilting

Wegens geplande onderhoudswerkzaamheden aan de Middensluis in
IJmuiden
neemt Rijkswaterstaat extra maatregelen tegen verzilting.
Dit doet Rijkswaterstaat door onderhoudspartner SPIE Nederland twee
bellenschermen te laten plaatsen bij de Noordersluis. SPIE is
verantwoordelijk voor het onderhoud van
de bestaande zeesluizen in IJmuiden.
Het is onderdeel van het onderhoudscontract
voor het areaal Noordzeekanaal.
Ook past Centraal Nautisch Beheer het schutregime aan.
Het bellenscherm is het meest effectief als de deuren
van de Noordersluis zo kort mogelijk openstaan.
Daarom gaan deze nu sneller dicht en wordt niet altijd gewacht tot de sluis vol is.
Scheepvaart moet net als nu rekening houden met een wachttijd van maximaal 1,5 uur.

Toenemende verzilting

De maatregelen zijn nodig om de toenemende verzilting van het Noordzeekanaal tegen te gaan. Door de stremming van de Middensluis vanwege onderhoud kunnen grotere schepen alleen door de Noordersluis worden geschut. Bij schuttingen via de Noordersluis komt er meer zout water in het Noordzeekanaal. Dat leidt tot schade aan land- en tuinbouw en natuur en verslechtert de waterkwaliteit. Het afzinken van de twee bellenschermen vond afgelopen zaterdag (1 september 2018) plaats.

Stremming Middensluis

Van 30 augustus tot en met 28 september 2018 voert SPIE in opdracht van Rijkswaterstaat onderhoudswerkzaamheden uit aan de Middensluis in IJmuiden. De draaipunten van de sluisdeuren worden dan gerenoveerd. Deze onderdelen bevinden zich onder de deuren op de sluisbodem en zijn nodig voor het openen en sluiten van de deuren. Voor de werkzaamheden worden de deuren van het tussenhoofd en de deur van het buitenhoofd verwijderd en een deel van de sluiskolk drooggelegd. Na de werkzaamheden plaatst SPIE de deuren weer terug op de gerenoveerde draaipunten. Omdat de werkzaamheden overdag en op de bodem van de sluiskolk plaatsvinden, ondervinden omwonenden hier nauwelijks hinder van. Door de stremming van de Middensluis worden grotere schepen, die niet door de Zuidersluis kunnen, via de Noordersluis geschut.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

SPIE Nederland B.V.

SPIE Nederland is een dochteronderneming van de SPIE Groep, d√© onafhankelijke Europese leider in multitechnische dienstverlening op de gebieden van energie en communicatie. SPIE Nederland begeleidt¬†haar klanten in het ontwerp, de uitvoering, de exploitatie en het onderhoud van netwerksystemen en…