Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Installatietechniek

Berichten over brandgevaar zonnepanelen

19-09-2018, 11:56
Berichten over brandgevaar zonnepanelen

Voor de installatiebranche staat veiligheid altijd en onder alle omstandigheden voorop. Wij zijn dan ook bezorgd over de recente meldingen van brandincidenten met zonnepanelen. Het is voor consumenten én voor ons als branche belangrijk om vast te stellen wat de branden heeft veroorzaakt.

Veiligheid staat voorop

Mede op aandringen van UNETO-VNI doet TNO op korte termijn onderzoek naar de incidenten. Samen met de industrie zullen wij op basis van de uitkomsten snel concrete maatregelen nemen. Bij onze leden dringen wij er nogmaals op aan om de regels te volgen voor het correct en veilig installeren van zonnepanelen. Overigens is het (nog) niet bekend of leden van UNETO-VNI betrokken zijn geweest bij de installaties die brand hebben veroorzaakt.

Goed opgeleide installateurs

De belangstelling voor zonnepanelen is enorm. Dat heeft veel nieuwe aanbieders aangetrokken en die zijn lang niet allemaal lid van UNETO-VNI. Vakbekwame installateurs kennen de normen en eisen die aan zonne-energie installaties worden gesteld, óók en vooral op het gebied van veiligheid. Wij bieden al jaren een speciale opleiding aan voor het plaatsen en inspecteren van zonne-energie-installaties. Bedrijven die hun medewerkers deze opleiding laten volgen, zijn gecertificeerd. Ze zijn te vinden op de website www.qbisnl.nl.

APK-keuring

UNETO-VNI pleit al jaren voor een verplichte opleveringsinspectie en een verplichte APK-keuring voor álle installaties in woningen, dus óók zonnepanelen. Recent hebben wij daarvoor samen met NEN een nieuwe norm ontwikkeld. Deze norm stelt installateurs in staat om efficiënt en eenduidig een algemene periodieke keuring (APK) voor de installaties in woningen uit te voeren. Proeven met zo’n woning-APK in Amsterdam en Utrecht lieten zien dat meer dan de helft van de installaties in de gecontroleerde woningen niet veilig waren. UNETO-VNI vindt dat woningcorporaties en woningeigenaren de installaties in huis regelmaat moeten laten controleren. Met de woning-APK kunnen we veel ongelukken voorkomen.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste…