Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Utiliteitsbouw

Duurzaamheidsscores Nederlandse vastgoedsector in 2017 met 9% verbeterd

19-09-2018, 10:56
Duurzaamheidsscores Nederlandse vastgoedsector in 2017 met 9% verbeterd

Nederlandse vastgoedfondsen hebben afgelopen jaar de vastgoedportefeuilles met gemiddeld 9% weten te verduurzamen. De Nederlandse vastgoedsector moet verder in actie komen om in 2050 energieneutraal te zijn. Dit blijkt uit een analyse van de Capital Consultants van ingenieursadviesbureau Sweco na publicatie van de Global Sustainability Benchmark for Real Assets.
HIGHLIGHTS
• Nederlandse vastgoedfondsen laten iets sterkere verduurzaming zien (9%) dan de mondiale vastgoedfondsen (8%).
• Nederlandse vastgoedfondsen verslaan de mondiale duurzaamheidsbenchmark ruimschoots met een score van 72 ten opzichte van mondiale score van 68.
• Sterke voortgang op onderdeel ‘environment’ veroorzaakt door meer en betere energie labels en energiemonitoring. • Reductie CO2-uitstoot en energieverbruik vooralsnog beperkt, maar zal door recente investeringen in de vastgoedportefeuilles op termijn naar verwachting een positieve uitwerking hebben op onderdeel ‘environment’.

GRESB meet op wereldschaal de resultaten van vastgoed- en infrastructuurfondsen op de ESG-gebieden ‘Environment’, ‘Social’, ‘Governance’ en recentelijk ook de modules ‘Health and well-being’ and ‘Resilience’. Sweco is GRESB Member en monitort en beheert van een groot aantal pensioenfondsen de indirecte vastgoedportefeuilles, waaronder 30 vastgoedfondsen en 10 infrastructuurfondsen wereldwijd met een totaal belegd vermogen van meer dan 66 miljard euro. De door Sweco gemonitorde Nederlandse vastgoedfondsen vertegenwoordigen een totale beleggingswaarde van ruim 26 miljard euro.

Nederlandse vastgoedsector loopt voorop De Nederlands vastgoedsector laat het afgelopen jaar een iets sterkere verbetering van 9% op duurzaamheid zien vergeleken met het internationale gemiddelde: van een gemiddelde score 66 in 2016 naar 72 in 2017. In 2016 bedroeg deze verbetering nog 3%.

Op wereldschaal laat de vastgoedsector afgelopen jaar een verbetering zien op het gebied van duurzaamheid van 8%: van een gemiddelde score 63 in 2016 naar een score van 68 in 2017. In 2016 bedroeg deze mondiale verbetering nog 5%. Geconcludeerd kan worden dat de Nederlandse vastgoedsector nog steeds voorop loopt op het gebied van duurzaamheid ten opzichte van het mondiale gemiddelde.

Sander Paul van Tongeren, Managing Director bij GRESB: ‘Wij zijn trots op de 2018 GRESB Sector Leaders en op de significante stappen die deze ondernemingen hebben genomen om duurzaamheid in hun bedrijfsvoering te verankeren en om het gevoerde beleid aan hun investeerders te communiceren. De Sector Leaders hebben de lat voor duurzaamheid in 2018 weer hoger gelegd, waarmee zij een voorbeeld stellen, dat de wereldwijde vastgoed sector kan volgen.’ Analyse Sweco Ieder jaar analyseert Sweco de GRESB resultaten. Philip Bischop, senior adviseur Capital Consultants bij Sweco legt uit wat hem dit jaar verder opviel:

‘De internationale vastgoedfondsen die Sweco monitort hebben een score van 74 behaald, hetgeen boven de mondiale benchmark is (68). We constateren voorts dat de GRESB-scores van de Nederlandse vastgoedfondsen in absolute zin op een zeer hoog niveau blijven’.

Binnen de door ons gehanteerde duurzaamheidsindex bevinden alle door Sweco gemonitorde Nederlandse vastgoedfondsen zich inmiddels in de topsegmenten. De gemiddelde GRESB-score bedraagt 82 voor alle Nederlandse fondsen, daar waar het voorafgaande jaar dit nog gemiddeld 77 bedroeg.

Alle door Sweco gemonitorde Nederlandse vastgoedfondsen scoren ruim beter dan de wereldwijde GRESB-benchmark (68) en beter dan de gemiddelde score van alle Nederlandse participanten aan de GRESB-benchmark (72). Een verdere verbetering van de GRESB-duurzaamheidsscore is met name realiseerbaar bij het onderdeel ‘Environment’. Bij dit onderdeel kunnen punten behaald worden met het behalen en verbeteren van energie labels, prestatie-indicatoren en prestatiemetingen. Afgelopen jaar heeft op het onderdeel ‘environment’ gemiddeld 10% verbetering plaats gevonden bij de door Sweco gemonitorde Nederlandse vastgoedfondsen.

Philip Bischop: ‘Namens onze opdrachtgevers plegen wij gerichte ‘engagement’ richting onze vastgoedfondsen, teneinde de fondsmanagers aan te sporen om vorderingen te boeken op het gebied van het verduurzamen van de onderliggende vastgoedportefeuilles. Wij gaan hierover actief het gesprek aan met de vastgoedfondsen en geven desgewenst aanvullende advies vanuit onze kennis en expertise. Door juist met elkaar samen te werken en elkaar de helpende hand te bieden, kan de vastgoedsector komen tot verdere verbeteringen en innovaties op het gebied van duurzaamheid.’

Sweco Capital Consultants adviseert vastgoedfondsen om het energieverbruik grondig in kaart te brengen en goed te monitoren. Op het gebied van energiemanagement kan nog veel verbeterd worden. 

LEES HIER DE VOLLEDIGE ANALYSE

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Sweco

Bij Sweco geloven we in de combinatie van menselijke nieuwsgierigheid en de kunst van ontwerp en techniek. En houden ons dagelijks bezig met het ontwerpen en ontwikkelen van onze toekomstige samenleving. Dit doen we op een unieke manier. Met een…