Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Larderel Energy: “Het Energie-akkoord is een financieel debacle!”

19-09-2018, 11:37
Larderel Energy: “Het Energie-akkoord is een financieel debacle!”

In 2030 moet indachtig de klimaatdoelstellingen van Parijs een CO2-reductie hebben plaatsgevonden van 49% en in 2050 moet deze zelfs 95% zijn.

Een moedig en noodzakelijk streven dat zijn weerslag kent in het energieakkoord dat voor Prinsjesdag wordt doorgerekend. De adviseurs van het Kabinet hebben ervoor gekozen, in het kader van de voorgenomen verduurzamingsmaatregelen, de wijze van verwarming en elektriciteitsopwekking ingrijpend aan te passen. Elektriciteit moet duurzaam worden opgewekt en hoofdzakelijk worden gewonnen door wind en zon. De voornaamste verwarmingstoepassing bij woningen is het grootschalig gebruik van all-electric verwarming: warmtepompen.

Larderel Energy heeft het kabinetsbesluit nauwgezet onderzocht op haar financiële haalbaarheid en consequenties. Uit ons onderzoek blijkt dat voor een gemiddelde woning een investering nodig is van 55.000 euro ten behoeve van aansluiting warmtepomp en energieke toepassingen, zoals noodzakelijke isolering en installatiekosten.

Dit impliceert voor bijvoorbeeld de Gemeente Amsterdam een totale investering van  22.8 miljard euro ( 414.500 woningen à 55.000 euro ). Hiervan komt het grootste gedeelte – 57,3% – voor rekening van de woningcorporaties.

Het alternatief bij uitstek is Ultra-Diepe Geothermie, waarbij gebruik wordt gemaakt van aardwarmte. Deze techniek levert elektriciteit, warmte en koude aan huishoudens en utiliteit. Om Amsterdam als voorbeeld aan te houden, is een totale investering van 6.7 miljard euro vereist om deze 414.500 woningen te verwarmen met geothermie en aan te sluiten op warmtenetten! De aansluitkosten per woning bedragen vervolgens 6.000 euro.

Het rekenvoorbeeld laat een majeure besparing zien van ca. 13 miljard euro, alleen al voor de stad Amsterdam. Dit staat nog los van de besparing op onder meer windmolens en zonnevelden, aangezien deze Ultra-Diepe Geothermiecentrales tezamen voldoende elektriciteit opwekken voor meer dan 460.000 huishoudens.

Larderel Energy roept de politiek en belangenorganisaties op om een brede maatschappelijke, inhoudelijke discussie te voeren over de wijze waarop de klimaatdoelstellingen worden vertaald naar de meest efficiënte en kostenbesparende energiemaatregelen en –winning.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Engie Nederland

De wereld om ons heen verandert. We bewegen ons in snel tempo in de richting van een CO2-neutrale, 100% duurzame en digitale generatie. In deze allesomvattende energietransitie nemen de circa 6.200 medewerkers van ENGIE Nederland consumenten, instellingen en bedrijven aan…